Oct 1, 2007

ျဖန္႔ေ၀ျခင္း(၃၂)

ယေန႔ ဗမာျပည္ အခက္အခဲအတြက္ သင္တို႔ ဘာလုပ္နိုင္မလဲ...

ငါတို႔ ဘာမွ မတတ္နိုင္ဘူး ဆိုတာ ထက္.. ဘာ တတ္နိုင္မလဲ ဆိုတာကို ပိုေတြးၾကည့္ပါ။ ကၽြႏု္ုပ္တို႔ ေတြးၾကပါ။ လူတိုင္းလည္း ေတြးေနၾကပါတယ္။ နည္းဗ်ဴဟာေကာင္းတခု လိုအပ္ေနပါျပီ။ ဒီအတိုင္း အသက္ေတြ ေပးေနတဲ႔ နည္းကိုေတာ့.. အရိွန္ တခု ေလွ်ာ့ ၍ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ... လူတိုင္း ပါ၀င္နိုင္ေသာ လွဳပ္ရွားမူမ်ားကိုလည္း ျဖည့္စြက္ စဥ္းစားဖို႔ လိုေနပါျပီ။

ျဖစ္နိုင္ေခ် ရိွေသာ နည္းလမ္းမ်ား မွာ-

 • အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ား.. သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ျပင္ပ လုပ္ငန္းမ်ား (လူမူအေထာက္အကူ မ်ားမွ အပ) အေနျဖင့္၊ ယႏၱရားရပ္တန္႔ေရး သပိတ္မ်ား လုပ္ရန္။
 • ျပည္တြင္း မွ အျမင္တခုအရ ၀န္ထမ္းမ်ား အလုပ္မဆင္းရန္ ကိစၥမွာ အေတာ္ ခက္ခဲသည္ ဟု ဆိုသည္။ မွန္ေပသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ စြန္႔စား ရမည့္ ကိစၥ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္္ ၀န္ထမ္း အေတာ္မ်ားမ်ား သည္ ေနျပည္ေတာ္ သို႔ ေရႊ႕ ခိုင္းတာကို ပင္ လိုက္နာ ခဲ့ၾကရသည္႔ အခ်က္ကို ထည့္တြက္ ရမည္ ။
 • ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ အရံနည္းလမ္း တခု မွာ၊ ရံုးမ်ား ေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြား ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ကိုယ္ စိတ္ကူးေပါက္သလို ထူးျခားမူမ်ား ဆန္႕က်င္မူမ်ားကို ေလွ်ာက္ လုပ္ နိုင္သည္။ ( သို႔ေသာ္ ေရရွည္ သြားရမည့္ နည္းလမ္း ျဖစ္ေန သည္။)
 • ေနာက္ တခု လုပ္နိုင္သည္မွာ လုပ္ငန္းခြင္ေရာက္သည္ႏွင့္ တဦးတေယာက္ခ်င္းစီ ျဖစ္ျဖစ္ နီးစပ္ရာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အေဖာ္ညိွ၍ ေမတၱာ ပို႔ သုတ္မ်ားကို ရြတ္ဖတ္ နိုင္ သည္။ ကိုယ့္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာအလိုက္ ေမတၱာပို႔ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားကို သိသိသာ သာ လုပ္ျပ နိုင္သည္။
 • ျပည္တြင္း မွ အျမင္တခုအရ လက္ ရိွ ေျပာက္က်ား ပုံစံ ကို ျပဳလုပ္ ေနနိုင္ေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ ေဖာက္ျပန္သူ တို႔၏ တန္ျပန္ မ်ား ႏွင့္ ခြဲျခား နိုင္ဖို႔ ခက္ခဲလာနိုင္သည္။ အဲဒီအတြက္ စနစ္တက် ဆဲလ္ အေသးေလးမ်ား ဖြဲ႕စည္းနိုင္ဖို႔ လိုအပ္သည္။
 • ေနရာ ေဒသမ်ားကို လည္း ဗ်ဴဟာ ထား ေရြးခ်ယ္ဖို႔ လိုအပ္သည္။ အလြယ္တကူ လူေရာင္ေဖ်ာက္နုိင္ ေသာ လူေနတိုက္ခန္းမ်ား ေပါမ်ားရာ ျဖစ္သင့္သည္။ တတ္နိုင္ သမွ် လက္နက္ကိုင္ မ်ား ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ မေတြ႕ ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။ ထိပ္တုိက္ ေတြ႕သည့္ အခါမ်ား တြင္လည္း တဦးခ်င္း ထြက္ စိန္ေခၚ ျခင္း မ်ား ၊ ခံစား မူ အလိုက္ ျဖစ္ေပၚလာ ေသာ ဆဲဆို ေအာ္ဟစ္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။ တဘက္မွ ပစ္ခတ္လိုစိတ္ ပို ျဖစ္ေပၚ လာနိုင္။
 • ေနအိမ္မ်ားမွလည္း လစ္ လွ်င္ လစ္သလို ဆႏၵ သေဘာထားမ်ားေရးထားရာ စာရြက္မ်ားကို အိမ္ေရွ႕ လမ္းမ၊ လူစည္ရာ ေနရာ အမွိဳက္ပံုမွ အစ ဦးတည္၍ ပိုစတာတိုက္ပြဲ (Poster Campaign) ပံုစံ လုပ္နိုင္သည္။ ( သင့္ေတာ္သည္ မွာ A4 အရြယ္ စာရြက္ မ်ား ျဖစ္သင့္သည္)
 • ညဘက္မ်ားတြင္ ေနအိမ္မ်ားမွ ဘုရား၀တ္တက္ဟန္ ေၾကးစည္မ်ားကို က်ယ္ေလာင္စြာ တီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္သည္။
 • မိမိ တို႔၏ ေဆြမ်ိဳး အသိုင္း အ၀ိုင္း မိတ္ေဆြ မ်ား ထဲမွ စစ္ဘက္ အမူထမ္း မ်ားအား တိုက္ ရိုက္ တမ်ိဴး၊ သြယ္၀ိုက္၍ တမ်ိဳး၊ လူထုအေပၚ ညွာတာရန္ ၊ တရားနည္းလမ္း က် ရပ္တည္ရန္၊ ေျပာဆို စည္းရံုး သင့္သည္။ ( ဥပမာ- အခု လက္ရိွျဖစ္ေပၚ ေန ေသာ အေျခအေန အား ဘယ္လို ထင္ သလဲ ဆို ေသာ ေမး ခြန္းမ်ိဳးေမးျခင္းျဖင့္ သူတို႔ ၏ လူသားခ်င္း စာနာေသာ စိတ္ကို ေဖာ္ထုတ္ ပြားမ်ား ေပးရမည္)
 • ေဖာက္ျပန္ေသာ ၾကံ႕ဖြံ႕၊ စြမ္းအားရွင္မ်ားအားလည္း မိမိ အ၀န္းအ၀ိုင္းတြင္ လက္လွမ္း မီသေလာက္ ေမးျမန္း သတိေပး ရမည္။
 • ျပည္တြင္းတြင္ အင္တာနက္မ်ား ခက္ခဲေနေသာေၾကာင့္ ျပည္ပရိွ လူတိုင္းကလည္း အထက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားအား ဖံုးျဖင့္ေခၚ၍ မိသားစု၀င္မ်ားအားျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႔ မိတ္ေဆြ စစ္ဘက္ အရာထမ္း မ်ားအားျဖစ္ေစ၊ ေျပာျပျခင္းျဖင့္ တတပ္တအား ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ ၾကပါ။

( ျပည္သူတဦး)

၂၉-၀၉-၀၇

No comments: