Aug 28, 2009

အေကာင္း အဆိုး သိၾကလားေဟ့

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသည္ ယေန႔ေခတ္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ အၿပိဳင္ ကမၻာတခြင္သို႔ ဆန္တင္ပို႔ေနေသာ ႏုိင္ငံတခု ျဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ ေဒသသည္ တႏုိင္ငံလံုး ဆန္အထြက္ႏႈံး၏ တဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ကို ထုတ္လုပ္ေပးေနေသာ ေဒသလည္း ျဖစ္သည္။ တရုတ္ျပည္မွ စတင္၍ စီးဆင္းလာေသာ မဲေခါင္ျမစ္သည္ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ထုိင္း၊ ကေမၻာဒီးယားတို႔ကို ျဖတ္ကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၌ အဆံုးသတ္၍ ပင္လယ္ထဲသို႔ စီးဝင္သြားသည္။ ထိုေဒသကား ဗီယက္နမ္၏ ေျမၾသဇာ ႂကြယ္ဝေသာ ႏံႈးတင္ေျမႏု ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ ေဒသ ျဖစ္ေတာ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဗီယက္နမ္လူမ်ဳိးတို႔ ေခါင္းခဲစရာ ပူပန္စရာ ျဖစ္လာသည့္ ျပႆနာကေတာ့ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာ၍ ပင္လယ္ေရျပင္ တစတစ ျမင့္တက္လာျခင္း ဆိုသည့္ ကိစၥပင္ ျဖစ္သည္။ ဤအတုိင္းသာ ဆက္၍ ပင္လယ္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္ လာေနပါက ေနာင္လာမည့္ အႏွစ္ေလးငါးဆယ္တြင္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ တစိတ္တပုိင္းသည္ ပင္လယ္ ေရေအာက္သို႔ ေရာက္ေတာ့မည္။ ထိုသို႔ဆိုပါက ဆန္စပါး စုိက္ပ်ဳိးမႈ ေကာင္းမြန္ ေနေသာ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ တစိတ္ တေဒသသည္ အၿမဲတန္း ပင္လယ္ေရငံ ဖံုးအုပ္မႈကို ခံရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား အဆိုအရ ထိုျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ၏ တစိတ္ပုိင္း ပင္လယ္ေရေအာက္ ေရာက္ရိွပါက ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံ၏ ဆန္အထြက္ႏႈံးလည္း ေၾကာက္ခမန္းလိလိ က်ဆင္းလာမည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚမွ လက္ရိွ ဆန္အထြက္ႏံႈး၏ သံုးပံုတပံု ေလ်ာ့ပါးက်ဆင္း သြားမည္ဟုလည္း တြက္ခ်က္ျပထားသည္။

စပါးစုိက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးေနသာ ဗီယက္နမ္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚသားတို႔ ဘာဆက္ လုပ္ၾကမည္နည္း။ ပင္လယ္ထဲ၌ ငါးဖမ္းျခင္း အလုပ္ကို ေျပာင္း၍လုပ္ကုိင္ကာ ဆက္လက္ အသက္ေမြးမည္ေလာ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႔ျပ မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ကာ ၿမိဳ႔ျပ အေျခစုိက္ အလုပ္သမားမ်ား အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းမည္ေလာ။ စဥ္းစားစရာပါေပ။ ေသခ်ာသည္ တခုကေတာ့ ယခင္က ပုိင္ဆုိင္ခဲ့ေသာ ၎တို႔၏ လယ္ယာမ်ား ပင္လယ္ ေရေအာက္သို႔ ေရာက္ရ ေတာ့မည္။

ဗီယက္နမ္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ၏ အစိတ္အပုိင္း တခ်ဳိ႔ ေရလႊမ္းခံရသည့္ အခ်ိန္တြင္ ပင္လယ္ေရသည္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံ တခု ထဲတြင္သာ အေပ်ာ္လြန္ၿပီး တန္႔၍ရပ္၍ ေနမည္မဟုတ္။ ေဒသ တခုလံုးအတြင္း ထိုဆိုးက်ဳိးကို ခံစားၾက ရမည္လည္း ျဖစ္သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႔ႀကီးသည္ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ ႏွစ္လက္မခန္႔ နိမ့္ေနသည္ဟု ဆိုၾက သည္။ အထူးသျဖင့္ မိုးတြင္းကာလမ်ား၌ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႔အတြင္း ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေရႀကီးေလ့ ရိွသည္။ အႀကီးစား ပန္႔မ်ားကိုသံုးကာ ေရမ်ားကို စုပ္ထုတ္ျပစ္ရသည္။ ဗီယက္နမ္၏ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ ပင္လယ္ေရ လႊမ္းေသာ အခါ၌ ဘန္ေကာက္တြင္လည္း ဘန္ေကာက္သူ ဘန္ေကာက္သားမ်ား ဟိုဟုိသည္သည္ ေလွေရာင္စံု မ်ားျဖင့္ သြားလာေနမည္ကို ျမင္ေယာင္ မိေသးေတာ့သည္။ ေလွဆိပ္သာ ရိွ၍ ကားဆိပ္မ်ား ကားဂိတ္မ်ား နိတၳိတံရ ေတာ့မည္။ တခ်ိန္က အာရွတုိက္၏ ဗင္းနစ္ၿမိဳ႔ေတာ္ အျဖစ္ တင္စားခံခဲ့ရသည့္ ဘန္ေကာက္သည္ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဒုတိယ ဗင္းနစ္ၿမိဳ႔ေတာ္ အျဖစ္သို႔ ပီပီျပင္ျပင္ ေျပာင္းလဲရေတာ့မည္။

ဗင္းနစ္ၿမိဳ႔ေတာ္လို အျဖစ္မခံလုိပါက ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႔ကို ပတ္၍ တမံတုပ္ဖို႔သာရိွသည္။ နယ္သာလန္မွာလို ပင္လယ္ေရ ျမင့္တက္လာျခင္းကို တမံတုပ္၍ ကာမည္ေလာ။ ကာထားႏုိင္ေသးသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ဓနႂကြယ္ဝလာ ေနေသာ ႏုိင္ငံတခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပင္လယ္ကမ္းရိုးတမ္း တခုလံုးကို တမံမတုပ္ႏိုင္ဘူး ထားဦး။ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႔ကိုေတာ့ တမံမ်ားျဖင့္ ပတ္ပတ္လည္ ကာထားႏုိင္သည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံဖက္ကို ျပန္ၾကည့္လုိက္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသ တစိတ္ တပုိင္း သည္လည္း ပင္လယ္ေရ လႊမ္းျခင္းကို ခံရမည္။ ေဒသအတြင္း ျမင့္တက္လာသည့္ ပင္လယ္ေရကို ငါ့ဖက္မလာနဲ႔ဟု တား၍ မရစေကာင္း။ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ၏ စပါးစုိက္ပ်ဳိးေနေသာ လယ္ေျမပမာဏ ဆံုးရံႈးမႈ သည္လည္ ႀကီးမား ေပလိမ့္မည္။ ပင္လယ္ေရ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚတြင္ ဆံုးရံႈးရေသာ ေျမယာ ပမာဏသည္ ဗီယက္နမ္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ဆိုးဝါးလိမ့္မည္။ ဘာ့ေၾကာင့္ဆိုတာ ဆက္၍ ေျပာပါမည္။

ေမခ၊ ေမလိခ ျမစ္ဆံုေနရာကို ပိတ္၍ ဆည္ေဆာက္ခါ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္၍ တရုတ္ျပည္ကို ေရာင္းဖို႔ ျပင္ေနသည္မွာ အားလံုးအသိ။ ျမစ္ဆံုေဒသည္ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး မူလအစျဖစ္သည္။ ျမစ္ဆံုေဒသကို ပိတ္ဆို႔ လိုက္ပါက ေအာက္ပုိင္းသို႔ ဆက္လက္စီးဆင္းမည့္ ေရမ်ား တန္႔၍သြားမည္။ ဤသို႔ဆိုပါက ေအာက္အရပ္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ ေဒသသို႔ ဆက္လက္ စီးဆင္းမည့္ ေရပမာဏ နည္းသြားေပမည္။

နားလည္ လြယ္ေအာင္ ေျပာရပါက ဥပမာအားျဖင့္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚရိွ ျမစ္ကေလးမ်ား ေခ်ာင္းကေလးမ်ား၏ ေရအနက္သည္ ဆယ္ေပဟု ဆိုပါစို႔။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ဆံုတြင္ ဆည္ပိတ္လုိက္ ေသာေၾကာင့္ စီးဆင္းရမည့္ ေရမ်ားတန္႔ကာ ယခင္ကလို ေအာက္ဖက္သို႔ အျပည့္အဝ မစီးဝင္ႏုိင္ေတာ့။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚရိွ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၏ ေရအနက္သည္ ငါးေပခန္႔သာ နက္ေတာ့မည္။ ေရအျမင့္ မူလထက္ ငါးေပနိမ့္ သြားသည္။ စီးဆင္းလာရမည့္ ေရမ်ား ေနာက္ျပန္ဆုတ္ သြားရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရ ျမင့္တက္လာေသာ ကာလတြင္ ပင္လယ္ေရသည္ ကမ္းရိုးတန္း တေလွ်ာက္သာ ျမင့္တက္ျခင္း မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အထက္ပုိင္း မုိင္သံုးေလးဆယ္ခန္႔ အထိ တိုး၍ဝင္ေရာက္ လာႏုိင္သည္။ မူလက ဆိုလွ်င္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚသို႔ အထက္မွစီးဆင္းလာေသာ ေရမ်ားေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရမ်ား အထက္ဖက္သို႔ တုိးဝင္ျခင္တုိင္း တိုးဝင္၍ မရေအာင္ သဘာဝအေလွ်ာက္ ေရကိုေရျခင္း ဟန္႔တား ကာထားေပးသည္။ ေရခ်ဳိႏွင့္ ေရငံ ဇလုတ္တုိက္၍ အျပန္အလွန္ ထိန္းထားျခင္း မွာလည္း သဘာဝတရား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမစ္ေရနိမ့္က် သြားေသာအခါ ပင္လယ္ ေရငံမ်ား အထက္ပုိင္း အထိပါ ဒလေဟာ တိုးဝင္လာေတာ့မည္။

ထိုေရာအခါ၌ ယခင္က သဘာဝအတုိင္း ေျမၾသဇာ ေကာင္းမြန္ခဲ့ေသာ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ ေဒသတခုလံုး ဆားငံေရမ်ား ေအာက္သို႔ ေရာက္ခါ ဆန္စပါး စုိက္ပ်ဳိးျခင္းသည္လည္း ေသဆံုးရေတာ့မည္။ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ သားမ်ား အထက္ဖက္ မုိင္သံုးေလးဆယ္သို႔ ေျပာင္းေနရေတာ့မည္။ ထိုသို႔ေျပာင္း၍ မေနလိုပါက ေလွမ်ား ေဆာက္ခါ ေလွေပၚတြင္ ေနထုိင္၍ ရသမွ် ပင္လယ္ငါးေလးမ်ား ဖမ္းကာ ေလွစီးလူသား ေမာ္ဒန္ဆလံု လူမ်ဳိးမ်ား အျဖစ္ ေနထုိင္ရံုသာ ရိွေတာ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဝမ္းပုိက္သည္လည္း ႏွစ္ေလးငါးဆယ္ အတြင္း ကြယ္ေပ်ာက္ ရေတာ့မည္။ ေနာင္အႏွစ္ ေလးငါးဆယ္ အတြင္း ဆန္ကို ႏုိင္ငံျခားမွ ျပန္၍ တင္သြင္းရေတာ့မည္။ အာဖရိက တုိက္တြင္ မိုးေခါင္ေသာေၾကာင့္၊ ဘာမွ မယ္မယ္ရရ စိုက္ပ်ဳိးမရ၍ ငတ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာေတာ့ စပါးခင္း မ်ားတြင္ ေရငံဖံုးေသာေၾကာင့္ အငတ္ ေဘးႀကီးကို ရင္ဆုိင္ ေတြ႔ၾကလိမ့္ဦးမည္။

ထိုအခ်ိန္မတုိင္မီ လက္ဦးဆံုး ဆံုးရံႈးရမည့္ သူမ်ားကေတာ့ ျမစ္ဆံုေဒသ တဝိႈက္တြင္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္လာခဲ့သည့္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္သည္။ သတင္းမ်ားအရ ျမစ္ဆံုဆည္ပိတ္မည့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ရြာေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ထက္မနည္း၊ လူဦးေရေသာင္း ဂဏန္းကို စစ္အစုိးရက အတင္းေရႊ႔ေျပာင္းေတာ့မည္။ လိေမၼာ္ၿခံမ်ား၊ လယ္ယာေျမမ်ား ဆည္ေရေအာက္သို႔ ေရာက္ရေတာ့မည္။ ထိုသူတို႔၏ မူလဘဝေနထုိင္မႈမ်ား ဆံုးရံႈးရမည္။ ေနရာႏွင့္ ဝင္ေငြဆံုးရံႈးမႈတင္မက က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ေဒသဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ပါ ဆံုးရံႈးရဦးမည္။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္လည္း ပ်က္စီးရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ ဆံုးရံႈးရမည့္ သူမ်ားကေတာ့ ျမစ္ဆံုဆည္၏ ေအာက္ပုိင္းတေလွ်ာက္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚအထိ ေနထုိင္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ေတာ့သည္။ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးသည္ ျမစိမ္းေရာင္အသြင္ျဖင့္ တၿငိမ့္ၿငိမ့္ စီးဆင္းေနသည့္ အေျခအေနမွ ေခ်ာင္းသာသာ ေျမာင္းသာသာ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရေတာ့မည္။ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး ေကာပါက ဤႏုိင္ငံ၏ သမုိင္းလည္း ေကာေတာ့မည္။ ဧရာဝတီေၾကာင့္သာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုတာ ျဖစ္လာခဲ့ရသည္ မဟုတ္ေလာ။

တရုတ္အပါအဝင္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားကေတာ့ ရသေလာက္ ယူမွာဘဲျဖစ္သည္။ ခင္ဗ်ားတို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ တကယ္ဆိုရင္ ေသးေသးေလး။ သဘာဝ အရင္းအျမစ္ေတြကို ရိွရိွသမွ် အလွ်င္စလို ထုတ္မသံုးပါနဲ႔ဟု သူတို႔ကေတာ့ အႀကံေပးမည္မဟုတ္ ေျပာမည္မဟုတ္။

အဆင္အျခင္မဲ့ေသာ လုပ္ရပ္ကို ဘယ္သူေတြက ေထာက္ျပေဝဖန္သနည္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပင္ပမွာ ေနေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္း အခ်ဳိ႔က ေထာက္ျပၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ရိွေနသည့္ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားကမွ ဤကိစၥကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားထံသို႔ မတင္ျပရဲၾက။ ေၾကာက္ေနၾကရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သာမန္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို နားလည္ေပးႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ ႏိုင္ငံေရးအရ တတိယလိႈင္းဟု ဆိုေနေသာ သူမ်ားလည္း ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးတြင္ ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို နားမခ်ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ တတိယလိႈင္း တို႔က ဆိုထားသည္ မို႔လား။ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲအတြက္ စစ္ဗိုလ္မ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္း နားခ်၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မည္ဟု ျပည္တြင္းထုတ္ စာေစာင္ဂ်ာနယ္ အခ်ဳိ႔မွာ ေျပာေနတာ အခုအထိ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ဖရင့္ေတြမွာေတာင္ ဒီေဖာ္ျမဴလာကို ရႊန္းရႊန္းေဝေအာင္ တင္ျပခဲ့ၾကလို႔ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အလယ္မွာလည္း ေမာ္ဒရိတ္ေတြ (အစြန္းမေရာက္သူေတြ) ဆိုၿပီး ေရပန္းစားေနသည္ မဟုတ္ေလာ။

တတိယလိႈင္းတို႔ ေျပာရမွာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတို႔ခင္ဗ်ား ေလာေလာဆယ္ အာဏာထုိင္ခံုက ဆင္းမေပးျခင္လည္း ေနပါ။ သို႔ေသာ္ ျမစ္ဆံု၌ ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ ကိစၥကေတာ့ ေရရွည္မွာ ေနာင္လာေနာက္သားတို႔ အတြက္ ဆိုးက်ဳိးေတြ သယ္ေဆာင္လာမွာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မလုပ္သင့္ပါဟု ရဲရဲတင္းတင္း ေျပာရမွာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔ မွာေတာ့ တတိယလိႈင္းသမားတို႔ မေျပာရဲရွာပါ။ အာဏာ အေျပာင္းအလဲကို အသာထား သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္သုန္းမည့္ ကိစၥေလာက္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို နားမခ်ႏုိင္ပါက သည့္ထက္ ႀကီးမားေသာ ကိစၥမ်ား အေျပာင္းအလဲ မ်ားကို တတိယလိႈင္းတို႔ နားခ်ႏုိင္စြမ္း ရိွလိမ့္မည္ဆိုတာက သံသယျဖစ္စရာပါ။

လူမုိက္မ်ား၊ လူေကာင္းေယာင္ ေဆာင္ေနသူမ်ား၊ အစြန္းမေရာက္သူဟု ေၾကျငာေနသူမ်ား ထိုသူေတြ အားလံုး သည္ တကယ္ေတာ့ မိမိအုပ္စု ေကာင္းစားေရး အတြက္သာ လုပ္ေနသူေတြသာျဖစ္ေၾကာင္း ျမစ္ဆံုကိစၥ တခု တည္းႏွင့္ပင္ ကြက္ကြက္ ကြင္းကြင္း ျမင္လုိက္ရေတာ့သည္။

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၂၆ရက္ ၾသဂုတ္လ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္

Aug 23, 2009

ပြင့္ဦးအငံုပန္းပြင့္ကေလးက ျဖဴလြလြ.. ရနံ႔က ေအးေအးပ်႕ံပ်႕ံ.. တကယ္ ခ်စ္မက္စိတ္နဲ႔သာ ေစာင့္ငင္လို႔ကေတာ့ ပြင့္လာမွာ ဧကန္ပါ..။ သူ႔ပြင့္လႊာေလးေတြ တလႊာခ်င္း အာျပီး ၀င့္ထည္လာမွာမ်ား ျမင္ေယာင္စမ္းပါေတာ့။ ျပီးေတာ့ သူဟာ တကယ့္ ပြင့္ဦးစ အငံုေလးပါ..။ ျပီးေတာ့ အဲဒီပန္းငံုေလးက ခူးမယ့္လက္ကေလးတစံုအတြက္သာ ပြင့္အာမွာတဲ့..။ သူ ဘယ္ေတာ့ ပြင့္ခြင့္ရမလဲ…။

+++++

ခုမွ တကၠသိုလ္ဆိုတာကို စိတ္ကူးတယဥ္ယဥ္ ရွိခဲ့တဲ့ ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသူတေယာက္ အေနနဲ႔ေတာ့ ေမေလးအတြက္ အတန္းရဲ႕ မြန္းက်ပ္ေလွာင္အိုက္မႈက ေတာ္ေတာ္ စိတ္မသက္သာစရာေကာင္းတာပါ..။ တခ်က္တခ်က္ သေဘာေကာင္းျပီး ၀င္လာတဲ့ ေလေအးေလးက အတန္းထဲက လူ ၂၀၀ေက်ာ္ကို တြန္းတိုက္ျပီး ၀င္ရေလေတာ့ သိပ္ေတာင္ မေအးႏိုင္ေတာ့..။ ေန႔လယ္ပိုင္း အတန္းတက္ရတာကို ေမေလး အဲဒါေၾကာင့္ မၾကိဳက္တာ..။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ျပတင္းေပါက္ဘက္ကို အရအမိ ထိုင္ရတာ..။ ေမေလးထိုင္ေနတဲ့ ျပတင္းေပါက္ နေဘးျမင္ကြင္းမွာက ကုန္းေျမမို႔မို႔ေလး ရွိတယ္.. အဲဒီေနရာကိုေတာ့ မၾကည့္မိေစနဲ႔။ ဘာလို႔ဆို ေကာင္ေလးေတြ စု ျပံဳထိုင္ျပီး အတန္းထဲက မိန္းကေလးေတြကို ငမ္းၾက..စၾက ေနာက္ၾကမို႔ အာရံုေနာက္စရာေလ..။ ေမေလးကေတာ့ အေခ်ာအလွစာရင္း၀င္မဟုတ္ေတာ့ သူတို႔မ်က္လံုးေတြေအာက္ေရာက္ဖို႔ ပူစရာမရွိ..။ စိတ္ရႈပ္တာ တခုပဲ..။

အဲလို ေတြးထားတဲ့ ရက္ေတြထဲမွာေပါ့..။ သူက ေမေလးေရွ႕ကို ဆိုက္ဆိုက္ျမိဳက္ျမိဳက္ ေရာက္လာတာ။ သူကလည္း မင္းသားေလးတပါး မဟုတ္ခဲ့ပါ။

+++++

သူထိုင္ျပီး စိုက္ၾကည့္ေနတာ ေမေလးကိုလို႔မ်ား နည္းနည္းမွ မထင္ခဲ့ပါ။ သူ႔မ်က္လံုးေတြက ခပ္ျပံဳးျပံဳး။ ေမေလး ေဘးက သူငယ္ခ်င္းမ ႏွစ္ေယာက္က အေခ်ာစားေတြမို႔ သူတို႔ကို လာၾကည့္တယ္လို႔ပဲ ေမေလးက ေသခ်ာေနခဲ့တာ..။ ေနာက္ေတာ့ ဘာလို႔မွန္း မသိဘူး.. သူၾကည့္ေနတာ ေမေလးလို႔ ထင္လာမိတယ္။ အဲဒီတုန္းမွာပဲ အနားမွာထိုင္ေနတဲ့ ေဆာင္း..က ဟယ္.. ေမေလးကို ရွိတ္ေနတာေတာ့..တဲ့..။ ေမေလးစိတ္ထဲ အံ့ၾသျပီး ရွက္သလိုလိုနဲ႔..။ ေနာက္ေတာ့ စာသင္ခ်ိန္အစမွာ သူ ထြက္သြားတယ္..။ အဲလိုနဲ႔ ေန႔တိုင္း နီးပါး.. သူေရာက္ေရာက္လာ..။ ခဏထိုင္ၾကည့္ျပီး ထြက္သြား..။ ဆန္းတာက သူက တေယာက္တည္း လာတာ.. တျခားသူေတြလို သူငယ္ခ်င္းေတြတစု လာတာမဟုတ္..။ ဒါေၾကာင့္ ေမေလး သူ႔ကို ပိုသတိထားမိသြားတာ..ထင္ပါရဲ႕။

+++++

ဒီေန႔ ေမေလးတေယာက္တည္း ေက်ာင္းေစာေရာက္ေနလို႔ စားေသာက္တန္းသြားျပီး မုန္႔ဟင္းခါးသြားစားတယ္..။ ေမေလး မုန္႔ဟင္းခါး စစားတုန္းမွာပဲ ေရွ႕စားပြဲကို ေကာင္ေလး ၃ေယာက္ ေရာက္လာထိုင္တယ္။ ေမေလး မၾကည့္မိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ စိတ္ထဲ ကိုယ့္ကို ၾကည့္ေနတဲ့ သူရွိတယ္လို႔ ခံစားရတာနဲ႔ ေမာ့ၾကည့္လိုက္ေတာ့..သူ။ ေဟာၾကည့္ .. ျပံဳးသလိုလို မ်က္လံုးေတြနဲ႔ စိုက္ၾကည့္ေနျပန္ျပီ။ ေမေလး တကယ္ ရွက္လာျပီ။ မုန္႔ဟင္းခါးကို ငံု႔စား လိုက္ေတာ့မွ ေမေလး ဒုကၡေရာက္ေတာ့တာ.. ရုတ္တရက္ ျငဳတ္သီးစပ္ျပီး သီးသြားတာ..။ မ်က္ရည္ေတာင္ ထြက္တယ္.. ၾကည့္စမ္း ဒါကို သူက ရယ္တယ္..။ တကယ္ဆို အဲဒါေတာ့ မရယ္သင့္ပါဘူး။ ေမေလး စိတ္တိုသြားတယ္။ သူ႔ေရွ႕က ဆတ္ကနဲ ထထြက္လာလိုက္တယ္..။ ျပီးေတာ့ သူ႔ကိုလည္း ေခါင္းထဲက ထုတ္ပစ္လိုက္တယ္။ တကယ္.. သူကိုယ္တိုင္လည္း ထြက္သြားခဲ့တယ္လို႔ ထင္ခဲ့ပါတယ္..။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူ ေမေလးတို႔ အတန္းနား ကိုေတာင္ မလာေတာ့ဘူးေလ..။

+++++
ေဟာ.. ခပ္ေ၀းေ၀းျပတင္းေပါက္မွာ မ်က္ႏွာေလးတျခမ္း ေပၚလာတယ္။ အတန္းထဲက ဆူသံညံသံေတြ ရုတ္တရက္ တိတ္သြားသလား..။ သူ႔မ်က္ႏွာေလး မျမင္ရတာ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ရွိသြားျပီ။ ေသခ်ာျပီ.. ေမေလး စိတ္ထဲမွာ သူ ရွိေနခဲ့ျပီ…။ ေမေလးသူရွိရာကို ေငးၾကည့္မိတယ္။ သူက ဘာလို႔ မ်က္ႏွာတျခမ္းကို ၀ွက္ထားရတာလဲ…။ သူ႔မ်က္လံုးေတြက အရင္လို မျပံဳးဘူး..။ သူ.. ေမေလးကို စိတ္ခုေနတာလား.. ဒါမွမဟုတ္.. ေမေလး စိတ္တိုသြားတာေၾကာင့္လားး။ အဲဒီေန႔က သူ ေမေလးနဲ႔ နီးတဲ့ ျပတင္းေပါက္ကို ေရာက္မလာခဲ့ဘူး…။ ေမေလး ရင္ထဲ ကတုန္ကယင္နဲ႔..။ ျပံဳးေယာင္ေယာင္ မ်က္လံုးေလးတစံု ကို လြမ္းေနသလိုပဲ…။

+++++
ပန္းငံုေလးက သစ္စ ေနေရာင္ေအာက္မွာ.. ေနလာရာလမ္းဆီ ေမွ်ာ္ေငးလို႔…။ ပြင့္ဖတ္ေလး ေတြက ခ်စ္ျခင္း၀တ္မႈန္ေတြကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ထုပ္သိမ္းလို႔.. သူလာရင္ ပြင့္မယ္လို႔တဲ့…။

+++++

အခ်စ္နဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခါ မိန္းကေလးေတြ ပိုလွခ်င္လာတတ္တယ္တဲ့။ အရင္က ကေလးလို ေနမိခဲ့တဲ့ ေမေလးက အလွေတြျပင္လို႔.. ရွည္စ ဆံပင္ေတြကိုေတာင္ ေႏွးတယ္ထင္ေသး။ မိန္းကေလး ပီပီသသ.. ဆံယဥ္စ ခ်လို႔ သူ႔ ေရွ႕မွာ လွခ်င္တာ..။

ဒါေပမဲ့ သူ ေမေလးေရွ႕ကို ေရာက္မလာခဲ့့ပါဘူး။ ရက္ေတာ္ေတာ္ၾကာေအာင္ ေမေလး တေယာက္တည္း…. က်ိတ္ျပီး ရွာခဲ့.. ေမွ်ာ္ခဲ့..။ ေနာက္ေတာ့ မုန္႔ဟင္းခါးဆိုင္ေလးကို ေမေလး သတိရလာတယ္..။ သူ ရွိေနေလမလားေပါ့..။ အဲဒီေန႔က ေမေလး ရင္ေတြတခုန္ခုန္.. သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔အတူ မုန္႔ဟင္းခါးဆိုင္ထဲ ၀င္ထိုင္တဲ့အထိ ေဘးဘီကို ရဲရဲ မၾကည့္၀ံ့..။ သူငယ္ခ်င္းေတြစကားေျပာတဲ့ဆီလည္း စိတ္မေရာက္.. သူ႔ကို ျဗဳန္းဆို ေမေလးေရွ႕ကို ေရာက္လာေစခ်င္မိတယ္..။ အဲဒီတုန္းမွာပါပဲ.. ေမေလးတို႔ စားပြဲကို ေကာင္ေလးႏွစ္ေယာက္ ေရာက္လာတာ..။ မ်က္ႏွာေတြက အပိုးမေသ.. သူတို႔က ကဗ်ာစာအုပ္၀ယ္ပါဦးတဲ့..။ ကဗ်ာဆိုတဲ့ အသံၾကားေတာ့ ေမေလး ေခါင္းေထာင္သြားတယ္.. ေမေလးက ကဗ်ာရူးစာရူးေလ..။ ျပီးေတာ့ ကဗ်ာစာအုပ္ေရာင္းတာက တကၠသိုလ္ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈတခု..။ စာအုပ္ေတြ ေမေလးယူၾကည့္ေတာ့ ကေလာင္နာမည္ေလး ၃ခုနဲ႔..။ ေကာင္ေလးႏွစ္ေယာက္ က က်ေနာ္တို႔ ေရးတဲ့ ကဗ်ာေတြပါ… တဲ့။ မင္းမိ်ဳးေမာင္ေမာင္.. ဆိုတာ သူ..တဲ့ ။ ေကာင္ေလးတေယာက္က ေနာက္တေယာက္ကို ညႊန္ျပျပီး မိတ္ဆက္တယ္…။ ဟိ.. ရယ္စရာ.. မ်က္ႏွာပိုးမေသတဲ့သူကမ်ား ကဗ်ာဆရာ မင္းမ်ိဳးေမာင္ေမာင္… တဲ့။ က်ေနာ္က ပံသုေမာင္.. တဲ့။ သူကေတာ့ သိပ္မ်က္ႏွာမေျပာင္လွ..။ စာအုပ္ထဲက ကေလာင္နာမည္ ေနာက္တခုက “….” တဲ့။ အဲဒါ ဟိုမွာ ထိုင္ေနတဲ့တေယာက္တဲ့..။

ေမေလး စိတ္ထဲ ထိတ္ကနဲ အလိုလိုျဖစ္ျပီး လွမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့ ထင္တဲ့အတိုင္း သူေပါ့..။ ေမေလး လွမ္းၾကည့္ေတာ့ သူက မ်က္ႏွာလႊဲသြားတယ္..။ သူ႔မ်က္လံုးေတြက တမ်ိဳးပဲ..။ ေမေလး နားမလည္ဘူး အဲဒီမ်က္လံုးေတြ..။ ေမေလးတို႔ ကဗ်ာစာအုပ္ေတြ၀ယ္လိုက္ေတာ့ ေကာင္ေလးႏွစ္ေယာက္က စကားပြားေနေသးတာ..။ အဲဒီေန႔မွာပဲ သူ႔ သူငယ္ခ်င္းေကာင္ေလး ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ေမေလးတို႔ ခင္သြားၾကတယ္။ သူတို႔က ဒုတိယႏွစ္ေတြတဲ့..။ သူကေတာ့ အဲဒီမလွမ္းမကမ္းက စားပြဲမွာ ထိုင္ေနရင္း ေမေလးတို႔ဆီ ေရာက္မလာခဲ့ဘူး.။ အမွန္အတိုင္း၀န္ခံရရင္.. အဲဒီေန႔ဟာ ေမေလးရဲ႕ အရႈံးစတဲ့ ေန႔ပါပဲ..။ အဲဒီညက အိပ္ကာနီးအထိ... ေအးစက္စက္ျဖစ္ေနတဲ့ သူ႔မ်က္လံုးေတြက ေမေလးကို ႏွိပ္စက္ေနခဲ့တယ္..။ အဲဒီညက်မွ ေမေလး သူ႔အေပၚ ျငိတြယ္ျပီရယ္လို႔ ပို ေသခ်ာခဲ့တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အဲဒီညမွာပဲ ေမေလး တိုးတိုးဖြဖြေလး ရြတ္မိတယ္..။ သူ႔ကို “ကို..” လို႔ ေခၚခ်င္ေနမိခဲ့တယ္..။

+++++

ေနာက္ေန႔ေတြမွာေတာ့ သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔အတူ သူပါ ေမေလးဆီပါလာေပမဲ့..သူက သူစိမ္း ဆန္ေနခဲ့တာ.. ေမေလးျဖင့္ နားမလည္ပါဘူး။ ေမေလးနဲ႔သူ တစားပြဲတည္း ထိုင္တိုင္း ေမေလး စိတ္လႈပ္ရွားမိတာ.. ပတ္၀န္းက်င္က သိမွာေတာင္ စိုးရပါတယ္။ တရက္ေတာ့ ေမေလး စားေသာက္တန္းေရာက္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတေယာက္တည္း ထိုင္ေနတယ္။ ေမေလး သူ႔စားပြဲမွာ ၀င္ထိုင္လိုက္ေတာ့ သူ႔မ်က္လံုးေတြက အရင္တုန္းကလို ႏူးညံ့ေနတယ္လို႔ ေမေလးခံစားေနရတယ္။ သူက စကားေတြေတာင္ မ်ားမ်ားေျပာလုိ႔။ ဒါေပမဲ့ သူ႔သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္ေရာက္လာရင္ေတာ့ သူက ခပ္တည္တည္ျဖစ္သြားေရာ..။ ဒီလိုနဲ႔ ဇာတ္ေမ်ာၾကီးထဲ စီး၀င္ေနလိုက္တာ.. ပန္းငံုေလးခမ်ာေတာင္ ေလ်ာ္လုလု..။

++++++

အဲဒီေန႔က တေလာကလံုး ဂၽြမ္းထိုးေမွာက္ခံု…။ အခ်စ္ဆိုတာကို ျမင္ရံုျမင္ရျပီး မသဲကြဲခင္ လက္လြတ္ဆံုးရႈံးရတဲ့အျဖစ္..။

ေမေလးတေယာက္တည္း မုန္႔ဟင္းခါးဆိုင္မွာ ထိုင္ေနတုန္း ေမေလးတို႔တဖြဲ႔လံုးနဲ႔ ခင္ေနျပီျဖစ္တဲ့ မုန္႔ဟင္းခါးသည္ ၾကီးျမက ေမေလးကို စာတေစာင္လာေပးတယ္။ သမီးကို ေပးခိုင္းတယ္..တဲ့။ ဘယ္သူလဲဆိုေတာ့ ပံသုေမာင္..တဲ့။ ေမေလး သိပ္မအ့ံၾသေပမဲ့.. စိတ္ညစ္သြားတယ္။ အဲဒီေနရာမွာပဲ ဖြင့္ဖတ္လိုက္ေတာ့ ထင္ထားတဲ့အတိုင္း ရည္းစားစာေပါ့..။ ၾကီးျမ.. သူ႔ကို ျပန္ေပးလိုက္.. သမီး သူ႔ကို မၾကိဳက္ဘူး.. လို႔ ေျပာျပီး တခါတည္း ျပန္ေပးလိုက္တယ...။ ၾကီးျမက ရယ္ေနတယ္…။ ေမေလးကေတာ့ ငိုခ်င္ေနပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ တခုခုကို ရိပ္မိလာလို႔ေပါ့..။ သူ႔သူငယ္ခ်င္းက ရည္းစားစာေပးထားတဲ့ မိန္းကေလးကို သူက မရိုးမသား ပတ္သက္ပါဦးမလား..ဆိုတဲ့ အေတြးနဲ႔ေပါ့….။

++++++

ပံသုက ေမေလးကို ေတာင္းပန္တယ္..။ သူငယ္ခ်င္းလို ျပန္ခင္ပါတဲ့..။ ေမေလးကေတာ့ သူ႔အနားေနေနခ်င္စိတ္နဲ႔ သူ႔သူငယ္ခ်င္းကို ေက်ေအးလိုက္ပါတယ္။ ဒီေနာက္ပိုင္းရက္ေတြ က်ေတာ့လည္း သူက ရႊင္ရႊင္လန္းလန္း ရွိသား..။ ေမေလးကေတာ့ သူ႔အနားေနေနရတာကိုပဲ ေက်နပ္ေနမိပါတယ္။ သူရယ္ရင္ ေမေလး ေပ်ာ္တယ္..။ သူ စိတ္တိုတာ ေမေလးတခါမွ မေတြ႔ဖူးေတာ့ သူနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ေမေလးက အခ်စ္ဆိုတာကိုသာ ခံစားခဲ့ရတာပါ…။ တျဖည္းျဖည္း စိမ့္၀င္ျငိတြယ္လာတဲ့အခါ အခ်စ္နဲ႔အတူ.. သံေယာဇဥ္ပါ ပါလာေတာ့တယ္..။ ေမေလးဟာ သိသိသာသာ သူ႔ဆီမွာ နစ္၀င္ေနျပီထင္ပါရဲ႕…။ အဲဒီရက္ေတြက သာေတာင့္သာယာ ရွိခဲ့တာ အမွန္ပါ…။

++++++

တေန႔ ေမေလးတို႔တဖြဲ႔ အတူတူထိုင္ေနတုန္း သူက တေနရာ ခဏ ထြက္သြားတယ္..။ မင္းမ်ိဳးက သူ႔စာအုပ္ကို ဖြင့္ျပီး ဒီမွာၾကည့္ ဟိုေကာင္… သူ႔ေကာင္မေလးနဲ႔ မေန႔က ခ်ိန္းေတြ႔ထားတာတဲ့..။ ေမေလးလွမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဟုတ္တယ္.. သူ.. ေကာင္မေလး တေယာက္နဲ႔။ ေကာင္မေလးနာမည္က ျဖဴ..တဲ့။ ေမေလး မ်က္ေစ့ေတြ ျပာေ၀သြားသလိုပဲ…။ သူ႔မွာ ရည္းစား ရွိတာ.. ေမေလး ပထမဆံုး သိရတဲ့ေန႔…။ သူ ျပန္ေရာက္လာေတာ့ ေမေလး မ်က္ႏွာပ်က္ေနမယ္ ထင္တယ္..။ သူလည္း မ်က္ႏွာပ်က္ေနတယ္လို႔ ေမေလးထင္တယ္…။ ေမေလး ဟန္မေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ အတန္းဘက္ထြက္လာခဲ့တယ္…။ ေမေလး ဘာလုပ္ရမလဲ…။

++++++

ေနာက္ေတာ့ သူ ေမေလးကို သိသိသာသာ ေရွာင္လာတယ္…။ ေမေလးရင္ထဲ တဆစ္ဆစ္ နာ…။ ေနာက္ဆံုး မခံမရပ္ႏိုင္စိတ္နဲ႔.. ေမေလးကို ထပ္ျပီး propose လုပ္လာတဲ့ ပံသုကို ေခါင္းညိတ္လိုက္တယ္..။ ျပီးေတာ့ အဲဒီေန႔က ေမေလး ငိုတယ္…။

++++++

ပံသုနဲ႔ ေမေလး ရည္းစားဘ၀ေရာက္မွပဲ သူ ေမေလးတို႔နား ျပန္ေရာက္လာတယ္…။ ျပီးေတာ့ အဲဒီက်မွပဲ ေမေလးကို သူ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ဆက္ဆံလာတယ္..။ ထူးဆန္းတာတခုက သူ ေမေလးကို တခါမွ နာမည္မေခၚတာပဲ.. အျမဲ "ေဟ့ေကာင္".. လို႔ပဲ ေခၚတယ္..။ စခ်င္ရင္ေတာ့ ငရုတ္သီးေလး.. တဲ့။ သူ႔ကို ေမေလးက သူ႔ေကာင္မေလးနဲ႔ တြဲစရင္ေတာ့ သူ မ်က္ႏွာတည္ျပီး စကားမဆက္ေတာ့ဘဲ ေနတတ္တယ္..။ ေမေလးကေတာ့ အခါမ်ားစြာမွာ ပံသုကို အားနာေနမိပါတယ္။ ပံသုအနားမွာေနရင္း ေမေလးစိတ္ေတြက သူ႔ဆီမွာပဲ ရွိေနခဲ့တာ အတြက္ေပါ့…။ ျပီးေတာ့ ပံသုနဲ႔ ရည္းစားျဖစ္ေနေပမဲ့ ေမေလးက သူတို႔နဲ႔ပဲ အျမဲ အတူတူ ေနတာေလ..။ အထူးသျဖင့္ သူ႔အနားမွာေပါ့..။

+++++++

သူနဲ႔ ေမေလးတို႔ ၾကားမွာ ဘယ္သူမွမသိတဲ့ ျပီးေတာ့ ေမေလးတို႔ကိုယ္တိုင္၀န္မခံတဲ့ ျငိတြယ္မႈေတြ ရွိတာ ေမေလးယံုတယ္..။ ဥပမာ… နင့္ဒီလိုင္စင္ဓာတ္ပံုေလးမွာ နင္ သိပ္ခ်စ္စရာေကာင္းတာပဲလို႔ ေမေလးေျပာေတာ့ ဟုတ္လား..ဒါဆို ယူလိုက္..ဆိုျပီး ေမေလး ပိုက္ဆံအိတ္ထဲ ထည့္ေပးလိုက္တာ..။ ေမေလးကလည္း ဘယ္သူ႔ကိုမွမေျပာဘဲ ယူထားတာ…။ အိမ္က ေမေလးရဲ႕ စာၾကည့္ စားပြဲအံဆြဲထဲမွာ အဲဒီဓာတ္ပံုေလး သပ္သပ္ယပ္ယပ္ ရွိေနတာ.. ဘယ္သူမွ မသိ…။ ပံသုနဲ႔ ေမေလး ရန္ျဖစ္တဲ့အခါ မ်က္ႏွာပ်က္ျပီး သူ ထ ထ ထြက္သြားတာ..။ ေမေလးသိတာေပါ့။ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ မေတြ႔တာၾကာရင္ ပံသုခ်ိန္းလို႔ မရတဲ့ ေမေလးကို သူကေတာ့ အိမ္မွာ လာေတြ႔တာ…။ မေတြ႔ရတာၾကာတဲ့ သူ႔မ်က္ႏွာကိုေငးရင္း သူ႔ႏႈတ္ခမ္းေဖာင္းေဖာင္းေလးေတြကို ရမၼက္မပါတဲ့ အခ်စ္နဲ႔ ေငးေနမိတာ…။ သူ ျပန္ျပီး စိုက္ၾကည့္လိုက္မွ အတုန္တုန္အလႈပ္လႈပ္ မ်က္ႏွာလႊဲရတာ…။ ေနာက္ေတာ့ အဲဒီႏွစ္ စာေမးပြဲေျဖတာ စိတ္တိုင္းမက်သမွ်..သူ႔ေရွ႕က်မွ ငိုမိတာ…။ ငါေတာ့ က်မွာထင္ပါရဲ႕..လို႔ ေျပာေတာ့ သူက က်ပါေစ..ငါလည္း က်မွာေပါ့..တဲ့။ ဒါေပမဲ့ တကယ္ ေအာင္စာရင္းထြက္ေတာ့ ေမေလးက မက်ဘဲ သူက က်တာ..။ ေမေလး စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေတာ့ နင္နဲ႔ငါ အတန္းတူသြားတာေပါ့..တဲ့။ အဲလိုေတာ့လည္း ေမေလး စိတ္ထဲ ေက်နပ္သလိုလို ျဖစ္သြားရသား...။ အဲဒီႏွစ္မွာ ပံသုကေတာ့ ေအာင္သြားလို႔ မိန္းထဲမွာ တတိယႏွစ္ သြားတက္ရပါတယ္..။ ေနာက္ေတာ့ အဲဒါကပဲ ျပႆနာအစ ျဖစ္ခဲ့ပါေတာ့တယ္…။

++++++

ဒုတိယႏွစ္ဟာ ေမေလးတို႔ ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ သံေယာဇဥ္ကို ခိုင္က်ည္ေစတဲ့ ႏွစ္လို႔ ေမေလးက သတ္မွတ္ပါတယ္။ ပံသု မရွိတဲ့ ေက်ာင္းမွာ ေမေလးနဲ႔သူ တတြဲတြဲ..။ သူနဲ႔ ေမေလးက စိတ္ အခန္႔မသင့္ေတာင္ မျဖစ္ဖူး..။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါဟာ ပံသုအတြက္ေတာ့ မီးလို ေလာင္ျမိဳက္ခဲ့ဟန္ တူပါတယ္။ ေမေလးနဲ႔ ပံသု ရန္ ခဏခဏျဖစ္လာတယ္..။ ပံသုဟာ လူၾကမ္းတေယာက္လို ျဖစ္လာတယ္..။ ေမေလးနဲ႔ သူက နီးနီးလာျပီး ပံသုက ေ၀းေ၀းသြားတယ္..။ သူနဲ႔ ေမေလးတို႔ၾကားက သံေယာဇဥ္က ဆန္းၾကယ္ပါတယ္။ ေအးျမခိုင္က်ည္တယ္.. အဲလို ေမေလးထင္တယ္..။

+++++

ငါ ရည္းစားထားေတာ့မယ္.. တဲ့။ သူက နာမည္တခုေျပာပါတယ္..။ ေမေလးသူ႔ကို ေငးေနမိတယ္..။ သူက ေမေလးကို မ်က္လံုးခ်င္းမဆိုင္ဘူး..။ နင့္ ဟိုတေယာက္ေရာ.. ျဖဴေလ… ဆိုေတာ့ သူ ျပန္မေျဖဘူး.. ျပီးေတာ့ ျပံဳးတယ္.. သူ႔အျပံဳးက ဆန္းတယ္..။ ဒါေပမဲ့ ေမေလး နားမလည္ပါဘူး..။ ေနာက္ေတာ့ .. နင္သေဘာတူလား..တဲ့..။ ေမေလး ေခါင္းညိတ္ျပလိုက္တယ္..။ အဲဒီအခ်ိန္ မ်က္ရည္က်ခ်င္တယ္..။ သူက ရယ္လိုက္တယ္.. ျပီးေတာ့ ေမေလး ေခါင္းကို ပုတ္လိုက္တယ္…။ ျပီးေတာ့.. ဘာမွ ဆက္မေျပာေတာ့ဘူး။ မင္းလည္း စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ေနကြာ..တဲ့။ အဲဒါ ေနာက္ဆံုးပါပဲ…။

+++++++

ေနာက္ေတာ့ သူတကယ္ပဲ ရည္းစားထား.. အဲဒီရည္းစားေလးနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္…။ ေမေလးကေတာ့ ရင္ထဲမွာ ဘာမွ မရွိေတာ့သလိုပါပဲ..။ တခါတေလ ေမေလးရွိတဲ့ ေက်ာင္းေဆာင္ဘက္ သူတေယာက္တည္း ေရာက္လာတဲ့အခါ အရင္လို စကားေတြေျပာ.. သူဟာ ေမေလးနဲ႔ဆို အျမဲ ႏူးညံ့ၾကည္လင္ေနတတ္သူ…။ ပံသုရင္ထဲမွာေတာ့ သူက အဆိပ္အေတာက္တဲ့ေလ..။ ပံသုက ၾကမ္းတမ္းသထက္ ၾကမ္းတမ္းလာတယ္။ ေမေလး တခုေတာ့ ဆံုးျဖတ္ရလိမ့္မယ္..။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေမေလး ပံသုကို ျဖတ္လိုက္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူ ေမေလးဆီေရာက္လာတယ္။ နင္ စိတ္ဆင္းရဲေနလား.. တဲ့။ ေမေလးက စိတ္ေတာင္ ခ်မ္းသာေနတာလို႔ ျပန္ေျဖလိုက္တယ္။ သူ ေမေလးကို စိုက္ၾကည့္ေနျပီး ေကာင္းတယ္..တဲ့။ လိုတာရွိရင္ ငါ့ကိုေျပာတဲ့..။ ေမေလးသူ႔ကို ေငးေနမိျပန္တယ္။ ဒီတခါေတာ့ သူ ေနရခက္လာသလိုပဲ..။ ငါသြားမယ္ေနာ္..တဲ့။ သူ လွည့္ထြက္သြားခ်ိန္မွာ ေမေလးရင္ထဲ တိုးတိုးေလး ရြတ္ေနမိတယ္..။ ငါ.. နင့္ကိုခ်စ္တယ္ေလ… လို႔။

++++++

စိတ္ေပါက္ေပါက္နဲ႔ ဘ၀ကို တေစာင္းတိုက္ျဖတ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာလည္း ေမေလးအနားကို သူ ေရာက္ေရာက္လာတတ္တယ္..။ ေနာက္ေတာ့ သူ သူ႔ရည္းစားမဟုတ္တဲ့ တျခား ေကာင္မေလးနဲ႔ ျငိတာ.. ေမေလးဆီ ရင္လာဖြင့္..။ အဲ့ဒီေကာင္မေလးကို အလြယ္တကူ ျဖတ္မရေတာ့ "ေဟ့ေကာင္.. မင္းသြားေတြ႔ျပီး ျပတ္ေအာင္ ျဖတ္ေပးကြာ"..တဲ့။ ေမေလးကလည္း သူေျပာတဲ့အတိုင္း တကယ္ လုပ္ေပးတာပဲ..။ ေကာင္မေလးက ေမေလးကို စိတ္ေတြတိုလို႔.. ေမေလးနဲ႔ ဘာဆိုင္လဲလို႔ ရန္ေတြ႔လိုက္တယ္။ သူ႔ကို ျပန္ေျပာျပေတာ့ ရယ္ေနတာပဲ…။ ေနာက္ပိုင္းလည္း သူက ေကာင္မေလးေတြနဲ႔ ပတ္ပတ္သက္သက္.. ေမေလးမွာ နားေထာင္ေပးရ.. ဆူရ.. ေျပာရ.. ေျဖရွင္းေပးရ..။ အဲလို ဇာတ္လမ္းေတြ သူဘာလို႔ ေမေလးကို လာ လာ ေျပာျပေနတယ္ မသိ…။ ေမေလးက သူ႔ရည္းစားထက္ေတာင္ သူနဲ႔ ပိုနီးကပ္ေနသလို စိတ္ထဲ ခံစားေနရတယ္။ သူနဲ႔ ေမေလးတို႔ ႏွစ္ေယာက္မွာ တူတာက ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ စိတ္ညစ္စရာေတြရွိတဲ့အခါ သူက ေမေလးကို ေျပာျပရင္ဖြင့္တိုင္ပင္သလို.. ေမေလးကလည္း သူ႔ကိုပဲ ေျပာျပရင္ဖြင့္တာ..။ အဲလိုနဲ႔ ၆ႏွစ္ ၇ႏွစ္ ဆိုတဲ့အခ်ိန္ေတြ ေက်ာ္ျဖတ္။

+++++

ဒီလိုနဲ႔ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တကယ္ပဲ ေမေလးခ်စ္ရတဲ့သူ ေတြ႔ခဲ့တယ္..။ ေမေလး ရည္းစားထားေတာ့မယ္.. ဆိုေတာ့ သူက ေသခ်ာလား..တဲ့။ ေမေလးက အင္းလို႔ ေျဖေတာ့ ေဟာ.. သူ ေမေလးကို အၾကာၾကီး စိုက္ၾကည့္ေနျပန္တယ္..။ ေနာက္ေတာ့ ေမေလး သူ႔ကို တကယ္ပဲ ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ ျဖစ္သြားတယ္..။ ေနာက္ တကယ့္တကယ္ ေမေလးခ်စ္သူနဲ႔ အတူေနေတာ့ဖို႔ ဆုံးျဖတ္.. မဂၤလာေဆာင္ေတာ့ သူ႔ထက္ေတာင္ ေစာခဲ့တယ္..။ သူ.. ေမေလး မဂၤလာေဆာင္ကို မလာခဲ့ဘူး..။ အဲလိုပဲ သူ မဂၤလာေဆာင္ေတာ့လည္း ေမေလး မသြားျဖစ္ခဲ့ဘူး..။ ဘာျဖစ္လို႔လဲလည္း မသိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေမေလးနဲ႔သူကေတာ့ အလုပ္ကလည္း ေက်ာင္းမွာပဲ အတူတူမို႔ မကြဲကြာျပန္ဘူး။ အရင္တုန္းကလို ကင္တီး တူတူထိုင္.. တေယာက္အေၾကာင္းတေယာက္ တိုင္ပင္.. ေျပာဆို..။ ေျပာရရင္ ပိုေတာင္ ရင္းႏွီး လာသလိုပဲ…။ ဒါေပမဲ့ ေမေလး သူ႔ကို လံုးလံုး ရင္မခုန္ေတာ့တာ ေသခ်ာပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ျပႆနာအခက္အခဲေတြကိုလည္း အရင္လို ကူရွင္းေပး စဥ္းစား ေပးေနရတုန္းပါပဲ…။

++++++

ပန္းငံုေလးေတြ အခ်ိန္တန္လို႔ ပြင့္ခြင့္မရတဲ့အခါ အငံုဘ၀နဲ႔ပဲ ေျခာက္ေသြ႔ညိႈးေလ်ာ္သြားတာ ေမေလး ျမင္ဖူးပါတယ္..။ ဆန္းတာက အဲဒီပန္းေျခာက္ေလးေတြက အလြယ္တကူ ေၾကြက် မသြားၾကတာပါပဲ…။ အဲဒီအခါ ..

+++++

တခ်ိန္.. အသက္ေတြ ၾကီးလာတဲ့ အခ်ိန္က်ရင္ သူ႔ကို တေခါက္ေလာက္ ျပန္ေတြ႔ခ်င္ပါ တယ္..။ အဲဒီအခါက်ရင္ သူ႔မ်က္လံုးေတြထဲ ေသခ်ာ စိုက္ၾကည့္ျပီး.. ေမးခြန္းတခ်ိဳ႕ ေမးခ်င္လို႔ပါ..။
နင္ ငါ့ကို ခ်စ္ခဲ့ဖူးသလား..။ ဒါမွမဟုတ္.. နင္ ငါ့ကို မခ်စ္ခဲ့ဖူးဘူးလား..။
အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက နင့္မွာ ျဖဴဆိုတဲ့ ရည္းစားတေယာက္ ရွိခဲ့တယ္ဆိုတာ တကယ္လား..။
ျပီးေတာ့ ငါနင့္ကို ခ်စ္ခဲ့တာေရာ..သိလား…ဆိုတာေတြ.. တကယ္ေမးခ်င္တာပါ။

+++++

ႏွစ္မ်ားစြာ အငံုဘ၀နဲ႔... ခူးဆြတ္သူကို ငံ့လင့္ခဲ့ဖူးတဲ့ ပန္းကေလးက သူေမွ်ာ္လင့္သူက သူ႔ကို ခူးဆြတ္ခ်င္ခဲ့ဖူးသလားဆိုတာကို သိရရင္မ်ား... သူ႔တန္ဖိုးေလးကို ျမင္ေယာင္ခံစားရမလားလို႔ေလ…။

(၂၃၊၀၈၊၀၉)

Aug 21, 2009

ျမသီလာရဲ႕ အေ၀းမွာ (၂)

ျမသီလာရဲ႕ အေ၀းမွာ… က်မ စိတ္ရဲ႕ ေျဖေျပရာ ရွာေတာ့ ဘေလာ့စာမ်က္ႏွာက ထြက္ေပါက္ေလးတခု ျဖစ္လာပါတယ္။ က်မကို ဘေလာ့ေလာကထဲ ေရာက္ေစခဲ့တာက သားၾကီးပါ..။ သူပဲ ဘေလာ့ေလးတခု လုပ္ေပး.. ဘယ္လို လုပ္ရလဲ သင္ေပး…။ ေနာက္တေၾကာင္းကေတာ့ က်မေရးခ်င္တဲ့ ခံစားခ်က္ေတြ.. ရသေတြ အေတြ႔အၾကံဳေတြကို ေဖာက္သည္ခ်ခ်င္ေနတဲ့ ထြက္ေပါက္..။ ျပီးေတာ့ အဲဒီ ဘေလာ့ရြာထဲက က်မ စြဲလန္း ႏွစ္ျခိဳက္မိတဲ့ စာမ်က္ႏွာေတြ…။ အဲဒီကတဆင့္ ခ်စ္ရတဲ့ ညီမေလးေတြ.. သမီးေတြ.. ေနာက္.. အကိုတခ်ိဳ႕ ေမာင္တခ်ိဳ႕ သားတခ်ိဳ႕ ..။ စိတ္ရႈပ္စရာ အနည္းအက်ဥ္း ရွိေပမဲ့ ဘေလာ့ရြာ ေလးကို က်မ ခ်စ္တယ္။ က်မအတြက္ေတာ့ ရင္ဖြင့္တိုင္တည္ရာ ကြင္းျပင္ေလးကို ျဖစ္လို႔..။

ျမသီလာရဲ႕အေ၀းမွာ စိတ္ညစ္စရာေတြခ်ည္းပါလား… ဆိုတာမ်ိဳး က်မ ေရးခဲ့မိေလသလား မသိပါဘူး။ ျပီးခဲ့တဲ့ post ေလး ဖတ္ျပီး အားေပးၾကေတာ့ က်မမွာ ၀မ္းနည္း ၀မ္းသာ (ျမတ္ေလး ရိုက္တဲ့ ရုပ္ရွင္အေၾကာင္းမဟုတ္)။ တကယ္ေတာ့ က်မ ေရးျဖစ္သမွ်က သင္ခန္းစာ ယူစရာရွိရင္ ယူႏိုင္ၾကဖို႔.. ဆင္ျခင္စရာရွိရင္ ဆင္ျခင္မိဖို႔ပါပဲ။ ျပီးေတာ့ ၾကဳံလာရသမွ်ကို ဘယ္လို ရင္ဆိုင္သလဲဆိုတာကို မွ်ေ၀ခ်င္တာပါပဲ။ က်မအေနနဲ႔ ျပႆနာေလးေတြ ၾကံဳရတဲ့ အခ်ိန္အခိုက္အတန္႔ေလးမွာ စိတ္ထိခိုက္တာ.. စိတ္တိုတာေတြ လူသာမန္ပီပီ ခံစားရေပမဲ့ အဲဒါကို ရေအာင္ ရင္ဆိုင္ျဖတ္ေက်ာ္ခ်ိန္မွာ ဘယ္လို ႏွလံုးသြင္းတယ္ဆိုတာေတြကို ေျပာျပခ်င္တာပါ။ အဲဒါေတြကိုသာ တဆိတ္ တအိတ္လုပ္ ခံစားေနမယ္ဆိုရင္ ဒါမ်ိဳးေတြအမ်ားစုနဲ႔ ျပည့္ေနတတ္တဲ့ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ထဲ က်မတို႔ ဘယ္လို ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ပါ့မလဲ.. ေနာ္။ ျပီးေတာ့ ဒါေလးကို က်မတို႔ ပံုၾကီးခ်ဲ႕ ခံစားေနမယ္ဆိုရင္ က်မတို႔ ႏိုင္ငံထဲက အျမဲ ေသာက ဒုကၡနဲ႔ လက္ပြန္းတတီးေနေနၾကရတဲ့ ကိုယ့္လူထုကို အားနာစရာ..။

+++++
တကယ္လည္း က်မ ခ်န္ထားခဲ့တဲ့ ျမသီလာနဲ႔ ကိုယ့္ေျမကိုသာ ထည့္မေတြးဘူး.. သတိရမေနဘူးဆိုရင္… ဇင္းမယ္မွာ ေနခဲ့တဲ့ ၄ႏွစ္၀န္းက်င္နဲ႔ ခု ေနရတဲ့ ဘ၀ေလးက ေက်နပ္စရာေကာင္းတာ အမွန္ပါ။ ဇင္းမယ္မွာေနတုန္း က်မတတ္ႏိုင္တဲ့ ပညာေရးနဲ႔ ျမန္မာစာ သင္ၾကားေရးကိစၥေတြ.. စာေရးဆရာအလုပ္ေတြ က်မ ႏိုင္သေလာက္ လုပ္ခဲ့ရတာေတြ… ေနာက္ Radio Free Asia မွာ ပညာေရးအစီအစဥ္ ၂ႏွစ္ေက်ာ္ လုပ္ခဲ့တာလည္း ကိုယ့္ဘာသာေတာ့ သိပ္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။ ကိုယ္ေရာက္တဲ့ ေနရာေလးမွာ ကိုယ္ လုပ္ခ်င္တာေလး လုပ္ခြင့္ရတာ.. ေက်နပ္စရာ မဟုတ္လား..။ ျပီးေတာ့ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ရဲ႕ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကြက္လပ္ကေလးေတြကို ႏိုင္သေလာက္ ျဖည့္ခြင့္ရတာေလ။

တကယ္ေတာ့ လူေတြဟာ ကိုယ္ေနရတဲ့ ေနရာမွာ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာေလးေတြကို ကိုယ္တတ္ႏိုင္သေလာက္ လုပ္ဖို႔.. လုပ္ခြင့္ရဖို႔ပဲ လိုတယ္လို႔ က်မ ထင္ပါတယ္။ အဲလို လုပ္တဲ့ေနရာမွာ သူမ်ားကို စိတ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ.. ကိုယ္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ ဒုကၡမေပးမိဖို႔ေတာ့ က်မ အထူး သတိထားျဖစ္ပါတယ္။ (မဟုတ္မမွန္ လုပ္တဲ့သူေတြ အေပၚေတာ့ ျခြင္းခ်က္)။

+++++
ခုလည္း က်မ Voice of America (VOA) ေရဒီယိုမွာ တေထာင့္တေနရာက လုပ္ခြင့္ ရတဲ့ အတြက္ တကယ္ပဲ စိတ္ခ်မ္းသာရပါတယ္။ (အိပ္ေရးပ်က္တာေတာ့ တပိုင္းေပါ့ :P )။ ျမန္မာျပည္စံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆နာရီ (၀ါရွင္တန္ စံေတာ္ခ်ိန္ မနက္ ၇နာရီခြဲ) မွာ စျပီး အသံလႊင့္ႏိုင္ဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ရဲ႕ စံေတာ္ခ်ိန္ မနက္ ၄နာရီ (ဗမာျပည္ရဲ႕ ေန႔လယ္ ၂နာရီခြဲေလာက္)ကတည္းက ၾကိဳျပီး ျပင္ရ ဆင္ရပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးထြက္ သတင္းေတြ အမီလိုက္.. အသင့္ျပင္ၾကရပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ က်မတို႔ ေနတဲ့ Maryland ကေန ရံုးရွိရာ Washington DC ကို မနက္ ၄နာရီေရာက္ဖို႔ အိမ္ကေန ၃နာရီ ၁၅ေလာက္ ထြက္ၾကရပါတယ္။ ဆိုေတာ့ သန္းေခါင္ေက်ာ္ ၂နာရီခြဲေလာက္ကတည္းက အိပ္ယာထ ျပင္ရ ဆင္ရ..။ (ဒါေတာင္ က်မက ကိုယ္တိုင္ ကားမေမာင္းရလို႔..။ တရပ္ကြက္တည္းေနတဲ့ ဂ်ဴတီတူသူေတြက အဆင္ေျပသလို ၀င္ေခၚေပးျပီး တူတူသြားၾကရေပလို႔)။

ရံုးကို ၄နာရီေရာက္ျပီဆိုရင္ေတာ့ ေကာ္ဖီတခြက္ ကမန္းကတမ္းေဖ်ာ္ၾကျပီး ေကာ္ဖီၤခြက္ ကိုယ္စီနဲ႔ အလုပ္ ရႈပ္ၾကရေတာ့တာပါပဲ..။ ဖုန္းေတြေခၚ.. သတင္းေတြ လိုက္.. ႏိုင္ငံတကာ သတင္း အတြက္ ဘာသာျပန္တဲ့သူက ျပန္..။ ပရိုဂရမ္ေတြ အသင့္ျပင္သူက ျပင္..။ အသံသြင္းစရာ ရွိသူေတြက သြင္း..။ အင္တာဗ်ဴးလုပ္သူေတြက လုပ္..။ ေျပးေျပးလႊားလႊား သြက္သြက္ လက္လက္ လုပ္ၾကရတာ..။ ၾကည့္ေတာ့သာ အခ်ိန္ ၃နာရီေလာက္ ၾကိဳရတယ္ဆိုေပမဲ့ ဗမာျပည္ကို အလြယ္တကူ ဖုန္းေခၚမရတာနဲ႔..။ Breaking News ေတြ အတက္ ေနာက္က်တာနဲ႔.. အျမဲတမ္း အခ်ိန္လု လုပ္ၾကရတာပါပဲ။

(ရံုးမွာ.. တကယ္အလုပ္လုပ္ေနတာကို ကိုရန္ႏိုင္ ရိုက္ထားတာ :D)

က်မကေတာ့ စိန္ေခၚခံေနရတာကို ၾကိဳက္သူမို႔ က်မအတြက္ မူၾကိဳေက်ာင္းလို အစကေန သင္ယူရတဲ့ ေရဒီယိုအလုပ္ထဲ မ်က္ေစ့သူငယ္ နားသူငယ္နဲ႔ (အံမယ္..ေျပာပံုက သနားစရာေလးလိုလို) ေၾကာက္ေနရ စိတ္လႈပ္ရွားေနရတာကိုပဲ သေဘာေတြ က်လို႔။ စစခ်င္း ရက္ေတြတုန္းကမ်ား တပည့္ ရာဂဏန္းေရွ႕ ေအာ္ဟစ္စာသင္လာတဲ့ က်မက စတူဒီယိုထဲက Microphone ေရွ႕မွာ ေျခဖ်ားလက္ဖ်ားေတြ ေအးလို႔။ က်မစိတ္ထဲ သန္းနဲ႔ခ်ီျပီး နားေထာင္ေနမယ့္ သူေတြကို ျမင္ေယာင္လို႔ေပါ့.. က်မ အေကာင္းဆံုးကို ေပးႏိုင္ပါ့မလား.. ဆိုတဲ့ စိုးရိမ္စိတ္နဲ႔။ ျပီးေတာ့ သင္ယူရမယ့္ နည္းပညာ အတတ္ပညာ အသစ္ေတြထဲ ေျခာက္အိပ္မက္ေတြေတာင္ မက္လို႔။ က်မထက္ အသက္ေတြ ငယ္ၾကေပမဲ့ ဒီေလာကထဲမွာ ကၽြမ္းက်င္ႏွင့္ေနသူ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားသူ စီနီယာေတြရဲ႕ အကူအညီ အသင္အျပေတြေအာက္မွာ က်မကေတာ့ ဦးက်ည္ေပြ႔ ထံုး ႏွလံုးမူရေတာ့တာေပါ့။ သင္တဲ့သူေတြကလည္း တကယ္ပဲ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ သင္ေပးၾကတာပါ..။ (အဲဒါေတာင္မွ ညံ့ေနတာဆိုရင္ေတာ့ က်မကကို ကိုယ္ခံအားညံ့လို႔ျဖစ္မွာပါ :P ) ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်မက ကိုယ့္ ဘ၀အသစ္ေလးထဲ ေမြ႔ေလ်ာ္ပါတယ္။ ပိုျပီး စိတ္ေက်နပ္စရာ ေကာင္းတာက ကိုယ့္ဇာတိ စာေရးဆရာဘ၀.. ျပီးေတာ့ စာေပအထူးျပဳဘာသာရပ္ေတြ သင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာစာ ဆရာမ တေယာက္ဘ၀နဲ႔ မကင္းကြာတဲ့ “ရသစာအုပ္စင္” အစီအစဥ္ေလး လုပ္ခြင့္ရတာပါ..။ စာေကာင္းေလးေတြ ဖတ္ရတဲ့အခါ ေ၀မွ်ေပးခ်င္တဲ့ က်မရဲ႕ ၀ါသနာနဲ႔လည္း အကိုက္ေလ..။ အဲဒီအခါ က်မအတြက္ေတာ့ ခု လက္ရွိဘ၀ေလးက တန္ဖိုးတခု ရွိလာပါတယ္။ (အဆိုးခ်ည္းပဲလည္း မဟုတ္ေၾကာင္းေလးေတြ ေရးပါျပီေနာ္)။

+++++

သမီးေလးကေတာ့ ဇင္းမယ္မွာပဲ ပိုေပ်ာ္တယ္… တဲ့။ (အဲလိုသာ ေျပာတယ္… ေဆာ့လိုက္တာေတာ့ ကမ္းကုန္.. မေပ်ာ္ေပလို႔)။ သားငယ္ေလးကေတာ့ ဒီမွာ ေပ်ာ္တယ္.. တဲ့။ သားၾကီးခမ်ာေတာ့ ဟိုဟာ လို ဒီဟာ လိုနဲ႔.. ေက်ာင္းတက္ဖို႔အေရး ခုထိ ေစာင့္ေနရဆဲ..။ ဒါေပမဲ့ သူ႔အနာဂတ္က နီးနီးေလးမွာပါ..။ ကေလးေတြအေဖခမ်ာလည္း ဒီလိုပဲ လိုအပ္ေနေသးတာ တခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ အေမရိကေရာက္ ဗမာအမ်ားစုလို.. ဆူရွီလိပ္ေတြထဲ ယဥ္ပါး.. (ဗမာလို အင္မတန္တတ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္း အေမရိကန္မ တေယာက္ေျပာဖူးတဲ့.. နင္တို႔ ဗမာေတြ အေမရိကေရာက္ရင္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေရး သိပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေအာင္ဆန္းဆူရွီ အေရးပဲ ျဖစ္ကုန္တယ္.. ဆိုတာကိုေတာ့ သတိရရေနမိတာေပါ့)။ က်မကေရာ..။ က်မကေတာ့ ခု ဘ၀ေလးထဲမွာ ေအးခ်မ္းတာကိုပဲ ခံစားရပါတယ္။ အသက္အရြယ္ေၾကာင့္လားေတာ့ မသိ..။ အေပ်ာ္ဆိုတဲ့ ခံစားခ်က္ကေတာ့ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီကိုေရာက္မွ ထူးျခားတာကေတာ့ ညေနပိုင္းတာ၀န္က်လို႔ ဘူတာထိ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ေမတၱာသုတ္ရြတ္ေနတဲ့ၾကားကပဲ.. ေဘးဘယ္ညာတေလွ်ာက္က ေႏြရာသီ ကာလရဲ႕ ပန္းေရာင္စံုေတြထဲ ဆြတ္ပ်ံ႕မိ..။ အထူးတဆန္း ငွက္ကေလးေတြ လုိက္ၾကည့္ရင္း သာယာမိနဲ႔.. ဟိုးတုန္းကလို ၀တၳဳတိုေတြ.. လံုးခ်င္း၀တၳဳေတြ ျပန္ေရးခ်င္လာတာပါပဲ..။

ဒီကို မလာခင္တုန္းက အေမရိကဆိုတာကို ရုပ္ရွင္ေတြထဲ ၾကည့္ဖူးသမွ်နဲ႔ Cultural Shock ကို စိုးရိမ္ခဲ့တဲ့ က်မက ခုေနတဲ့ ၀န္းက်င္က ဆူဆူပူပူ မရွိတဲ့ သူေတြကို ၾကည့္ရင္း.. ေအးေအးလူလူ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း.. ျခံထဲမွာ ပန္းပင္ေလးေတြ ပ်ိဳးေထာင္ေနတဲ့ အဖိုးၾကီး အဖြားၾကီး စံုတြဲေတြကို ၾကည့္ရင္း.. သမီးတို႔သားတို႔ ေက်ာင္းက ပညာေရးအဆင့္အတန္းကို ၾကည့္ရင္း.. ဆရာဆရာမေတြကို ၾကည့္ရင္း… ဆယ္ေက်ာ္သက္စံုတြဲေလးေတြရဲ႕ ကယုကယင္ ေတြကို ၾကည့္ရင္း.. ေရးခ်င္လာတာေတြမွ အမ်ားၾကီးေပါ့..။ ဒါေတာင္ က်မက အေမရိကရဲ႕ ကြက္ကြက္ကေလးမွာပဲ ေရာက္ေနတာပါ။ တကယ္ေတာ့ က်မ ေရာက္ေနတာကလည္း ေအးခ်မ္းလက္စရွိတဲ့ ေတာျမိဳ႕ေလးလိုမို႔ ထင္ပါရဲ႕..။ (တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာေတာ့ Crime Area ေတြ ရွိတယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္)။

ေျပာသာေျပာတာပါ.. ခုထိလည္း ညေနပိုင္းတာ၀န္က်တဲ့ ရက္ေတြမွာ ည ၉နာရီခြဲ အလုပ္ျပီးလို႔ ရံုးကျပန္ျပီဆိုရင္ေတာ့ ညေမွာင္ေမွာင္ထဲ.. ဘူတာရံုထဲက လူအုပ္အုပ္ၾကား ထဲမွာေတာင္ ေၾကာက္ေနမိတုန္းပါ။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ လူအုပ္ထဲက စိတ္သိပ္မမွန္တဲ့ သူတေယာက္က ေသနတ္ၾကီးထုတ္ျပီး ပစ္ထည့္လိုက္မလဲ…။ ေနာက္ ရထားထဲမွာလည္း အဲလိုပဲ အမည္းတေယာက္ေယာက္ကမ်ား ကိုယ့္ကို ႏွစ္ခါေလာက္ လွမ္းၾကည့္ရင္ ဖတ္လက္စ စာအုပ္ေတာင္ အာရံုမေရာက္ေတာ့ဘဲ ေမတၱာသုတ္ ဖိရြတ္မိေတာ့တာပါ..။ ကိုယ္ဆင္းရမယ့္ ဘူတာ ေရာက္ေတာ့လည္း ကိုယ္ေလွ်ာက္ေနက် ဘူတာအဆင္း လမ္းရွည္ေလးကိုေတာင္ ေၾကာက္လုိ႔ ကေလးေတြနဲ႔ သူ႔အေဖ အျမဲလာၾကိဳရတာ..။ ဟုတ္တယ္ေလ.. Serial Killer တို႔ စိတၱဇလူသတ္သမားတို႔ဆိုတာ ခဏခဏ ၾကားေနရတာမို႔လား..။ ပုထုဇေနာ ဥမၼတေကာ ဆိုေပမဲ့ အဲေလာက္ၾကီး ဥမၼတေကာရင္ေတာ့ ေၾကာက္တာေပါ့။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္.. ဒါေတြဟာ ဒီေလာကကမၻာၾကီးထဲ ဘယ္လိုမွ ၾကိဳခန္႔မွန္းလို႔ မရတဲ့ ကိစၥေတြပဲ မဟုတ္လား..။ အဲဒီအခါ က်မငယ္ငယ္ကတည္းက မွတ္မိေနတဲ့ ပို႔စ္ကဒ္ကဗ်ာတိုေလးကို မၾကာခဏ သတိတရ ရြတ္မိပါတယ္။
ဘ၀ဆိုတာ
တိုတိုေလးမို႔
ငွက္ေလးေတြလို ေပ်ာ္ၾကစို႕.. ။
မွတ္မွတ္ရရ.. ကိုေရႊသိမ္းမင္း ပန္းခ်ီ.. ေကာင္းကင္ျပာျပာေနာက္ခံ လြင့္ေနတဲ့ တိမ္ျဖဴလြလြ ေတြၾကားမွာ ငွက္တအုပ္ ေလဟုန္စီးေနတဲ့ ပံု…။ ပန္းခ်ီကားရဲ႕ ညာဘက္ေထာင့္နားမွာေတာ့ ေနလံုးနီနီက ခပ္၀ါး၀ါးး။ ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ စိတ္ထဲ ေအးျငိမ္းသြားတာလည္း မွတ္မိတယ္..။

က်မ ရံုးသြားတဲ့အခါ မနက္ ၃နာရီဆိုလည္း ျဖတ္သြားရတဲ့ ဟိုင္းေ၀းလမ္းမၾကီးက Potomac ျမစ္နေဘးက Canal Road ကို ျဖတ္ျပီဆိုရင္ သမင္ေလးေတြ ယုန္ေလးေတြ ေတာေၾကာင္ ေလးေတြကို ကားမီးေရာင္ေအာက္မွာ လွမ္းလွမ္းျမင္ရတာကလည္း ေအးခ်မ္း..။ အျပန္ ဆိုလည္း လမ္းေလွ်ာက္ျပန္ျဖစ္ျပီဆိုရင္ သစ္ပင္ ပန္းပင္ေတြၾကား.. စိတ္ေအးလက္ေအး ေပ်ာ္ရႊင္ေဆာ့ကစားေနတတ္တဲ့ ငွက္ကေလးေတြ ရွဥ့္ကေလး ယုန္ကေလးေတြ ေတြ႔ရတတ္ ေလေတာ့ စိတ္လက္ေအးခ်မ္းစရာေကာင္းတာ အမွန္ပါ..။ ဒါနဲ႔ပဲ အဲဒီ ကဗ်ာတိုေလး သတိတရ ရွိမိတာ..။

အဲလိုအခ်ိန္ေတြဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္ေနရာ ဘယ္ေဒသေရာက္ေရာက္.. ကိုယ့္ Principle ေလး ကို ထိန္းျပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္ကို တန္ဖိုးရွိေအာင္ ေနရင္ ေအးခ်မ္းမႈ ရပါလားလို႔ ေတြးမိပါတယ္..။ အဲဒီအခါမွာေတာ့ ျမသီလာနဲ႔ အေ၀းမွာေပမဲ့လည္း အခ်ီးႏွီးျဖစ္မယ့္ အလြမ္းေတြအစား အခ်ိန္ရတုန္း ကုသိုလ္ကံေပးတုန္း ကိုယ္တတ္ႏိုင္တာ ေလးေတြ လုပ္သြားဖို႔ အားေမြးတတ္လာပါတယ္..။ အိုးး က်မမွာ လုပ္စရာအလုပ္ေတြ တာ၀န္ေတြအမ်ားၾကီး ရွိပါေသးလားေပါ့..။ ေရွ႕လာမယ့္ ႏွစ္ဆို က်မ ပညာေရး ဘာသာရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေက်ာင္းဆက္တက္ရဦးမွာ.. (၀င္ခြင့္ ေျဖထားျပီးသား)။ (တခ်ိန္ က်မတို႔ ႏိုင္ငံ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္တဲ့အခါ က်မ ျပန္ခြင့္ရျပီး ပညာေရး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးမွာ ၀င္ကူဖို႔ဆိုတဲ့ အိပ္မက္နဲ႔ က်မ Higher Education Management တက္မယ္လို႔ စဥ္းစားထားပါတယ္။) ေနာက္ျပီးေတာ့ စာေတြလည္း အမ်ားၾကီး ေရးရဦးမွာ.. (အဲဒါလည္း တခ်ိန္ စာအုပ္ေတြ ျပန္ထုတ္ဖို႔)။ ကေလးအငယ္ ႏွစ္ေယာက္ကိုလည္း အခ်ိန္ေပးျပီး ျမန္မာစာ သင္ေပးရဦးမွာ..။ တကယ့္ကို လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီး.. အခ်ိန္က မေလာက္မငွ..။

အဲဒီအခါမွာေတာ့ အျမဲလို တာ၀န္တခုခုရွိေနခ်င္တဲ့ က်မအတြက္ ျမသီလာရဲ႕ အေ၀းမွာ ေနေပ်ာ္စရာ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္..။
++++++


Aug 15, 2009

ဆရာၾကီး မင္းသု၀ဏ္ ၅ႏွစ္ျပည့္


သေျပညိဳ

သူ႔ ေခါင္းမွာတဲ့ သေျပညိဳ
ငါ့ ေခါင္းမွာတဲ့ သေျပညိဳ။

တို႔ေျပမွာ တို႔ေမ ကမ္းပါတဲ့
သေျပညိဳ ေရႊဘိုပန္းဟာက
လန္းလ်က္ပါကို။

ဘာမေလွ်ာ့ေလနဲ႔
လာေတာ့မကြဲ႕ ေရႊပဟိုရ္
ေလခ်ိဳက အေသြး။

လင္းၾကက္အေဆာ္
ကြင္းထက္မွာ တူေပ်ာ္ေပ်ာ္နဲ႔
စည္ေတာ္ကို ရည္ေမွ်ာ္မွန္းကာပ
ေရာင္နီမွာ ေအာင္စည္ရြမ္းရေအာင္
သေျပညိဳ ေရႊဘိုပန္းရယ္နဲ႔
လွမ္းၾကစို႔ေလး။
..

မင္းသု၀ဏ္
အဂၤလန္ (၁၉၃၈)

ကြယ္လြန္ခ်ိန္အထိ.. တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးအေပၚ သစၥာ မေဖာက္..။ အမွန္တရားဘက္ကေန ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္ခဲ့..။ စစ္မွန္တဲ့ စာပပညာရွင္ စာဆိုၾကီး... ။ သူ႔ရဲ႕ စာေတြ ကဗ်ာေတြကိုက တိုင္းျပည္အေပၚထားတဲ့ သူ႔ေစတနာ ေမတၱာကို အျမဲ ေဖာ္ျပေနတတ္တာ...။ သူကြယ္လြန္ေတာ့ ကိုငွက္နဲ႔ ရက္ခ်င္းကပ္..။ ျပီးေတာ့ လဲေလ်ာင္းရာ ဂူေနရာခ်င္းလည္း ကပ္လ်က္..။ အဲဒီတုန္းက ၾကြက္နီ(သိမ္းတင္သား)က ေျပာတယ္..။ ဘိုးေတာ္ႏွစ္ပါးေတာ့ ကဗ်ာအေၾကာင္း စာအေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း ေျပာဖို႔ အေဖာ္ရျပီတဲ့..။ ဟုတ္ဟုတ္မဟုတ္ဟုတ္.. အဲဒီတုန္းက စိတ္ထဲေတာင္ သက္သာရာရသလို..။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္.. ဆရာၾကီးနဲ႔ ကိုငွက္ကို အထီးက်န္မထားခဲ့ရဘူးလို႔ ခံစားခ်င္ေသး (တရားမရွိပံုမ်ား)။

ဆရာၾကီၤးေရ.. ခုခ်ိန္ထိေတာ့ က်မတို႔ တိုင္းျပည္ သေျပညိဳ ေရႊဘိုေအာင္ပန္းကို မပန္ႏိုင္ၾကေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဆရာ့ကဗ်ာေလးကိုပဲ ေအာင္အတိတ္ ေအာင္နိမိတ္အျဖစ္.. ဆရာၾကီး ၅ ႏွစ္ျပည့္မွာ အမွတ္တရ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္..။

ဂါရ၀ျဖင့္...

Aug 14, 2009

ထူးအိမ္သင္ ၅ႏွစ္ျပည့္...


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


ကိုငွက္ေရ.. ဘာလိုလိုနဲ႔ ၅ႏွစ္ေတာင္ ရွိျပီ..။ ဒါေပမဲ့ မေန႔တေန႔ကလိုပါပဲ...။ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၂၀ေက်ာ္တုန္းက အေမနဲ႔ ေ၀းေနတဲ့အခိုက္ အေမ့အိမ္ကို လြမ္းလြမ္းနဲ႔ ေရးခဲ့ ဆိုခဲ့တဲ့ သီခ်င္းေလးကလည္း ခုထိ လတ္ဆတ္ဆဲ..။ မေဟာင္းေသးဘူး.. ကိုငွက္ေရ..။ ကိုငွက္နဲ႔အတူ အေမ့အိမ္ကို လြမ္းခဲ့သူေတြမွာလည္း ခုထိတိုင္ အဲဒီအလြမ္းက တေျမ့ေျမ့ေလာင္ျမိဳက္ဆဲ..။ တခ်ိဳ႕ခမ်ာမွာေတာ့ အေမ မရွိေတာ့ျပီျဖစ္တဲ့ အေမ့အိမ္ေတြကို မွန္းဆရင္းနဲ႔ပဲ ေ၀းေနေသးတဲ့ ေရႊျပည္ေတာ္အတြက္.. တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကဆဲ...။ အဲဒီအခါ အေမ့အိမ္ကို လြမ္းတိုင္း.. "ထူးအိမ္သင္"ကိုလည္း လြမ္းၾကရေတာ့တာေပါ့ ကိုငွက္ရယ္..။

Aug 9, 2009

ျမသီလာရဲ႕ အေ၀းမွာ…

၀န္းက်င္အသစ္မွာ စိတ္လက္ခ်မ္းသာတာကေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ မနက္ႏိုးလာရင္.. တို႔မိသားစု တရား၀င္ ေနလို႔ရတဲ့ ေနရာမွာ ေရာက္ေနျပီ..ဆိုတဲ့ အသိက စိတ္လံုျခံံဳတာအမွန္ပါပဲ။ ျပီးေတာ့ က်မတို႔ ခုလို အေနအထား ေရာက္ေအာင္ ၀ိုင္းျပီးပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြကိုလည္း အျမဲပဲ ေမတၱာပို႔.. ေက်းဇူးတင္ေနမိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခါ မလံုျခံဳတဲ့ ဘ၀ေတြအေၾကာင္း ေတြးမိျပီးေတာ့လည္း ပို ပို ကိုယ္ခ်င္းစာမိလာပါတယ္။ က်မကိုယ္တိုင္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ထဲ ဘယ္ေတာ့ ဘယ္လိုအမႈဆင္ျပီး အဖမ္းခံရမလဲ.. ဒါမွမဟုတ္.. ကိုယ္ မလိုလားတဲ့သူေတြ ေရွ႔မွာ အေၾကာင္းအေၾကာင္း ဆိုတာေတြေၾကာင့္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဒူးေထာက္ အညံ့ခံ လိုက္ရမလဲ.. ဆိုတာေတြနဲ႔ ေနထိုင္ခဲ့ရ။ တခါ သူမ်ားတိုင္းျပည္မွာ တရားမ၀င္ ဘ၀.. အခ်ိန္မေရြး လက္စတံုး လုပ္ပစ္ခံလိုက္ရႏိုင္တဲ့ အေနအထားမွာ ေနခဲ့ရ။ ခုမွပဲ စိတ္ခ် လက္ခ်ဆိုတာ… တကယ္ပါပဲ။ အနည္းဆံုးေတာ့ တရား၀င္ ေသလို႔ရျပီ။ တကယ္ေတာ့ သူရဲေကာင္းေတြေျပာၾကသလို ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ကိုယ့္လူမ်ိဳး မလြတ္ေျမာက္သေရြ႕ ကိုယ္လည္း မလြတ္ေျမာက္ခ်င္ပါ.. ဆိုတာမ်ိဳး မလုပ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ အတၱၾကီးၾကီးနဲ႔ သူတပါးကို ခ်နင္းျပီး လူလုပ္ေနတာထက္ စာရင္ေတာ့… ကိုယ့္ေၾကာင့္ လူျဖစ္လာရတဲ့ ရင္ေသြးေတြ လြတ္ေျမာက္ဖို႔နဲ႔ ကိုယ္ႏိုင္တဲ့ အမ်ားအက်ိဳး တခုခု လုပ္ေနရတာက ေတာ္ေသးတယ္လို႔ က်မက ယူဆတာကိုး။

ေနာက္ထပ္ စိတ္ခ်မ္းသာစရာ ေကာင္းတာကေတာ့ က်မ ေရာက္လာတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ေလးက ကိုယ့္ကိုယ္ကို တိုင္းတပါးေရာက္ေနပါလားလို႔ေတာင္ ေမ့ေမ့သြားေစတဲ့ အေနအထားမို႔လို႔ပါ။ က်မတို႔ ေနတဲ့ ၀င္းထဲမွာ ဗမာ ျပည္သားေတြ ၅အိမ္ရွိပါတယ္။ ေနာက္ ကပ္လ်က္၀င္းမွာက ၆အိမ္ရွိပါတယ္။ ရပ္ကြက္ထဲမွာကေတာ့ အိမ္ေထာင္စု ၂၀ေက်ာ္မယ္ထင္ပါရဲ႕။ ေနာက္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းရွိတယ္။ ျပီးေတာ့ ေအးေဆးတဲ့ အေမရိကန္ လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ သိပ္ ေဟာ့ေဟာ့ ရမ္းရမ္း မရွိတဲ့ စပိန္လူမ်ိဳးတခ်ိဳ႕.. မကၠဆီကန္တခ်ိဳ႕ ရွိပါတယ္။ Asia Mart ကလည္း နီးနီးေလးမွာ ရွိတယ္။ က်မစိတ္ထဲ ေတာ္ေတာ္ျပည့္စံုျပီလို႔ကို ထင္တာပါ။ က်မရဲ႕ သဘာ၀ကိုက အဲေလာက္ ေအးခ်မ္းသာယာ ရွိရင္ကို ရျပီ။ ဒါေပမဲ့…. ထံုးစံအတိုင္းပါပဲ…။ ေလာကၾကီးက ထင္သေလာက္ေတာ့ မလြယ္ကူခဲ့ပါ။

++++++

က်မမွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ၾကီး တခုရွိတယ္ဆိုရင္ အဲဒါက လူတိုင္းကို ကိုယ့္စိတ္နဲ႔ ႏိႈင္းတတ္တာပါပဲ။ အဲဒီအခါ နာက်င္ရ.. ခံစားထိခိုက္ရတာေတြ.. ေအာ့ႏွလံုးနာတာေတြကို ရင္ဆိုင္ရ ေတာ့တာေပါ့။ ဟိုးအရင္ကဆိုရင္ က်မ ထိလြယ္ရွလြယ္ခံစားလြယ္လြန္းလို႔ “ ငါသည္ နာက်င္ေသာ ကိုယ္ ရွိသူျဖစ္လ်က္.. နာက်င္ေသာစိတ္ ကင္းသူ ျဖစ္လတၱံ႔…..” ဆိုတာကို အျမဲ စီးျဖန္းခဲ့ရတာ..။ ေလာကၾကီးမွာ ကိုယ္မလုပ္ဘဲနဲ႔ အျပစ္လို႔ ယိုးစြပ္ခံရတတ္တာပဲ ဆိုတာမ်ိဳး ကိုလည္း အႏွစ္ေလးဆယ္ေက်ာ္လံုးလံုး ေလ့က်င့္သင္ယူခဲ့ပါလ်က္နဲ႔လည္း က်မက အမွတ္တမဲ့ဆို ခံစားေနရစျမဲ.. မ်က္ရည္က်.. နာက်င္ေၾကကြဲ. တိတ္တဆိတ္ ထိခိုက္ခံစားေပါ့။ ဒီဘက္ေရာက္မွ ခဏခဏ သတိရျဖစ္တာေလးတခု ရွိေသးတယ္။ ၾကံဳၾကိဳက္ ရတိုင္း မၾကာခဏ သတိရခဲ့ဖူးတဲ့ ဆရာေအာင္ျပည့္ရဲ႕ “ျပံဳးသူတိုင္းက ရယ္ျပတယ္ ထင္သလား” ဆိုတဲ့ စာေၾကာင္းေလးေပါ့။ က်မအတြက္ေတာ့ သိပ္ကို ထိေရာက္ တဲ့ သတိေပး စကားပါ။ က်မက ခု လူ႔သက္တမ္း တ၀က္က်ိဳးတဲ့ အရြယ္ေရာက္တဲ့အထိ.. ျပံဳးျပသမွ်ကို ရယ္ျပတယ္ ထင္ေနတဲ့သူေလ..။ :D

က်မကို ရင္းႏွီးသူေတြဆို ေကာင္းေကာင္းသိၾကပါတယ္။ က်မက မျပံဳးတတ္ဘူး။ ဓာတ္ပံု ရိုက္လို႔ေတာင္ ျပံဳးခိုင္းရင္ စိတ္ထဲ ေထာင့္ေတာင့္ေတာင့္ျဖစ္ျပီ။ က်မမွာ မဲ့တာနဲ႔ ရယ္တာ ႏွစ္မ်ိဳးပဲ ရွိတယ္လို႔ေတာင္ ထင္ခဲ့ဖူး ေသး။ ဒါေပမဲ့ က်မကိုယ္တိုင္ စိတ္မသက္မသာနဲ႔ ျပံဳးျပတတ္လာမွပဲ ျပံဳးသူတိုင္းက ရင္ထဲကပါတဲ့ လိႈက္လွဲမႈနဲ႔ ႏွစ္ႏွစ္လိုလို ရယ္ျပတာ မဟုတ္ပါလားလို႔ နားလည္ခဲ့တာပါ။ (ဒါေတာင္မွပဲ ရယ္ျပတယ္ဆိုရင္ေတာ့ စိတ္ထဲက ပါတယ္လို႔ ထင္ေနတတ္ဆဲပါ)။ ဥပမာဆိုပါေတာ့.. “ေဒၚေမျငိမ္း အဲဒီနားမသြားနဲ႔ေနာ္.. ျပႆနာ..”လို႔ တားရင္ က်မက ငါ အဲဒီနားသြားရင္ အႏၱရာယ္ၾကံဳမွာစိုးလို႔ ျဖစ္မွာလို႔ ယံုကို ယံုတာပါ။ အဲဒီနားသြားရင္ က်မအတြက္ ေကာင္းတာ တခုခု (သူတို႔အက်ိဳးစီးပြားထဲက ဖဲ့ေပးရတာမ်ိဳးလည္းမဟုတ္) ရွိေနတာကို က်မ ရသြားမွာစိုးလို႔ တားတယ္လို႔ လံုးလံုးကို မထင္တတ္ခဲ့။ (ခုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ရိပ္မိလာပါျပီ)။ အဲဒီအခါ ခုခ်ိန္ထိတိုင္ေအာင္ “ကိုယ့္အိတ္ထဲက စိုက္မေပးရတဲ့.. ကိုယ့္ကိုလည္း ဘာမွထိခိုက္သြားမွာ မဟုတ္တဲ့ သူတပါးရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား ရရာရေၾကာင္းကို ပ်က္စီးေစလိုတဲ့စိတ္… မနာလိုတဲ့ စိတ္.. ဘာလို႔ က်မတို႔ လူမ်ိဳးမွာမွ မ်ားရသလဲ ဆိုတာကိုေတြးျပီး နားမလည္ျဖစ္ေနတုန္းပါ။ (မဆီမဆိုင္ေျပာရရင္.. ခုခ်ိန္ထိ တျခားလူမ်ိဳးမွာ က်မ မေတြ႔ဖူး သေလာက္ ျဖစ္ျပီး က်မတို႔ ဗမာျပည္က အက်င့္တခုကို သတိရမိတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ကေလးေတြကို ငိုေအာင္ စတဲ့ အက်င့္။ ကေလးငိုမွ ေပ်ာ္တဲ့ အက်င့္.. အဲဒါကလည္း မေကာင္းစိတ္လို႔ က်မထင္တယ္။ ခုန အက်ိဳး ပ်က္စီးေစလိုတဲ့ စိတ္နဲ႔ သိပ္မကြာဘူးထင္မိပါတယ္။ ဒါမဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အန္တီစုလည္း ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္.. ကေလးေတြ ငိုမွ ေပ်ာ္တတ္တဲ့ လူၾကီးေတြဟာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲဆိုတာ …။ အဲဒီအက်င့္မ်ိဳးလည္း က်မတို႔ တိုင္းျပည္ မွာပဲ ေတြ႔ရတယ္ ထင္တာပဲ)။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ လူမႈေရး.. ပညာေရး.. ဘာသာေရးေတြ အထိ ပါလာႏိုင္တာမို႔ မေျပာေတာ့ပါဘူး။ (က်မအက်င့္ကလည္း ဓားခုတ္ရာ လက္၀င္လွ်ိဳတတ္တယ္ ထင္ပါ့ .. တခါကလည္း အျမင္ မေတာ္လို႔ ကိုယ္က်င့္တရားအေၾကာင္း ဘေလာ့ေပၚမွာ ေျပာမိေရးမိတာ ဘေလာ့ရြာထဲမွာပဲ အေစာ္ကား ခံရပါေလေရာ..။ က်မကေတာ့ ကုိယ္က်င့္ၾကံႏိုင္တာကိုပဲ ေရးတာမ်ိဳးမို႔ ကိုယ္မက်င့္ႏိုင္ဘဲ ေရးတဲ့အျပင္ အဲဒါ ဘာျဖစ္လဲလို႔ အသားလြတ္ၾကီး ေငါ့တာမ်ိဳးကိုေတာ့ စိတ္ပ်က္တာ အမွန္ပါ.. စိတ္ပ်က္မိတာကို အျပစ္တင္ ရင္လည္း ခံရမွာပါပဲ....) ။

+++++++

ျမသီလာရဲ႕အေ၀းမွာ ျမသီလာကို တမ္းတရတာ ပိုမ်ားလာတယ္လို႔ ေျပာရင္.. ေရႊထီးေဆာင္း ခဲ့စဥ္ကာလကို တတမ္းတတ ေျပာရာက်မွာလည္း စိုးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္ပဲ တမ္းတ မိခဲ့တာ အခါခါပါ…။ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ မွာတုန္းက တကၠသိုလ္က ကထိက ဆရာမဘ၀မွာ လစာ တပဲေျခာက္ျပားနဲ႔ေပမဲ့..။ မိဘအရိပ္ထဲ ေနရတာမို႔ အပူအပင္ မၾကီးခဲ့ရဘူးေလ။ မနက္လင္းရင္ အေမေက်ာင္းဆရာမေဟာင္းက သမီးေက်ာင္းဆရာမ ေက်ာင္းသြားဖို႔ မနက္စာ အဆင္သင့္.. ။ က်မေက်ာင္းသြားဖို႔ ဆံထံုးထံုးျပီးတယ္ဆိုရင္ ပန္ဖို႔ ပန္းက အဆင္သင့္.. အနည္းဆံုးေတာ့ အေမ့ျခံ၀င္းထဲက ႏွင္းဆီ.. ပင့္ကူသစ္ခြနဲ႔ စံပယ္အိုးပုပ္ ခက္ေလး ေတာ့ ရေသးတာ။ က်မကေတာ့ တခါတေလ ဘာမွမရွိရင္ေတာင္ Kiss me quick နဲ႔ ပိန္းပန္းခ်ိဳး ပန္သြားတာပဲ။ ဘယ္လို ကားက်ပ္က်ပ္နဲ႔ပဲ သြားရသြားရ.. ေက်ာင္းေရာက္လို႔ Lecture ၀င္ရေတာ့မယ္ဆို ပု၀ါ ပုခံုးေပၚျခံဳလိုက္တာနဲ႔ ရွိသမွ် အေမာအကုန္ေျပ။ စာသင္ ေနရရင္လည္း ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ မေမာ။ စိန္ေခၚမႈေတြကို ၾကိဳက္တတ္သူမို႔ က်မရဲ႕ စာသင္ခ်ိန္ ေတြဟာ အျမဲ စိတ္လႈပ္ရွားစရာပါ။ စာသင္ခန္းထဲမွာ အေမးအျမန္းထူတဲ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြကို အျမဲ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ သူတို႔ ေမးခြန္းေတြ ေျဖဖို႔ .. ကိုယ့္ေမးခြန္းေတြကို သူတို႔ ေျဖႏိုင္ေအာင္ ေဆြးေႏြးဖို႔။ ခု က်မဘေလာ့ကို ဖတ္ေနတဲ့ သူေတြထဲမွာ တပည့္ေဟာင္း ေတြ.. လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေဟာင္းေတြ အမ်ားၾကီး ပါမွာပါ။ သူတို႔ သိၾကပါတယ္..။ က်မဟာ ကိုယ့္ရဲ႕သင္ၾကားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အျမဲေက်နပ္ခဲ့တဲ့ ဆရာမတေယာက္ ျဖစ္ခဲ့တာမို႔ ျမသီလာထဲက ဘ၀ကို ေတြးေတြးျပီး သတိရေနတာဟာ ေရႊထီးေဆာင္းစဥ္ ကာလကို တမ္းတတာလို႔ စြပ္စြဲလည္း ခံရေတာ့မွာပါေလ..။ တကယ္ေတာ့ က်မက ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာကို လုပ္ေနခဲ့ရ.. ကိုယ့္တန္ဖိုး ကိုယ္ျမင္ခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ကို လြမ္းတာပါ။

ျမသီလာ၀န္းက်င္မွာေတာ့ ေမျငိမ္းဟာ… ေမျငိမ္းျဖစ္ခဲ့..။ ေဒၚျငိမ္းခက္ခက္ဟာ ေဒၚျငိမ္းခက္ခက္ ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ က်မ ရဲရဲ ယံုပါတယ္။ တခုေတာ့ ရွိပါတယ္… က်မရဲ႕ တန္ဖိုးစံႏႈန္းကေတာ့ ေငြေၾကးမဟုတ္ဘူးေပါ့ေလ။

+++++

ျမသီလာနဲ႔ အေ၀းမွာေတာ့…။
ေရာက္ေရာက္ခ်င္းမွာ ဒီတိုင္းျပည္ရဲ႕ စနစ္အတိုင္း စာရြက္စာတမ္းေတြ စံုလင္ေအာင္ ေစာင့္ေနရတာမို႔ က်မတို႔ တရား၀င္အလုပ္လုပ္လို႔ မရေသးဘဲ ႏွစ္လေလာက္ ထိုင္ေစာင့္ လိုက္ရပါတယ္။ ကိုယ္က ၀င္ေငြတျပားမွ မရွိေသး..။ ထိုင္းမွာ ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ ျပႆနာေတြေၾကာင့္ ေငြေၾကး အပူေတြက တန္းလန္း..။ တစိမ္းေဆာင္းရဲ႕ အေအး မွာ တကယ္ပင္ပန္းသူကေတာ့ တပည့္ေက်ာ္ေမာင္ေနလင္းတင္မက သူ႔တေဆြလံုး တမ်ိဳးလံုးနဲ႔ နီးစပ္ရာ မိတ္ေဆြမ်ားေပါ့..။ က်မတို႔ မိသားစု ၅ေယာက္ ဟိုဟိုဒီဒီ အတူသြားဖို႔ဆိုတာ အနည္းဆံုး ကား၂စီး သံုးရတာ ေလ..။ က်မခမ်ာ အားေတြနာတဲ့ၾကားကပဲ ေရွ႕မ်က္ႏွာ ေနာက္ထားျပီး အကူအညီေတြ ယူေနခဲ့ရတာ.. ခုထိ တိုင္ေအာင္ပါပဲ။

ဒီလိုနဲ႔ က်မတို႔ ေရာက္တာ တလမျပည့္ခင္မွာပဲ ဒီမွာ သမၼတသစ္ အိုဘားမား က်မ္းက်ိန္ပြဲနဲ႔ ၾကံဳရပါတယ္။ အဲဒီက်မ္းက်ိန္ပြဲက ၀ါရွင္တန္ဒီစီမွာ လုပ္မွာဆိုေတာ့ က်မတို႔အနားမို႔ စိတ္၀င္စားမိပါတယ္။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ အဲဒီပြဲမ်ိဳးဟာ အေမရိကမွာ စီးပြားေရးသမားေတြအတြက္ လုပ္ကြက္တကြက္ ျဖစ္ေနတာပါ။ အဲဒါကေတာ့ အိုဘားမားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ Gift ေတြ ေရာင္းတာေပါ့။ အိုဘားမားနဲ႔ ဒုသမၼတ Joe Biden ပံုေတြပါတဲ့ ရင္ထိုးတံဆိပ္.. စာအုပ္ေဘာပင္.. တီရွပ္.. ဦးထုပ္.. ပိုက္ဆံအိတ္.. ပု၀ါ.. လက္ကိုင္ပု၀ါ… ေဆးလိပ္ခြက္ .. ေကာ္ဖီခြက္.. ပန္းအိုး.. Papers weigh… Book marker အဲလိုေလးေတြ အစံုေပါ့..။ အဲဒီလို အေရာင္းဆိုင္ေတြ အလုအယက္ဖြင့္ၾကမွာမို႔ ေစ်းေရာင္းဖို႔ လူေတြလိုသတဲ့…။ တနာရီ ၈ေဒၚလာတဲ့…။ ဗမာအသိုင္းအ၀ိုင္းက အမ်ားၾကီး သြားလုပ္ၾကမွာ..တဲ့။ လုပ္မလား..တဲ့။ ကိုရာေက်ာ္ကေတာ့ လုပ္မယ္ေပါ့။ သူက ထိုင္ေနရလို႔ စိတ္ညစ္ေနခ်ိန္ကိုး။ အဲဒီမွာ မိတ္ေဆြေတြ စပ္ဟပ္ေပးလို႔ လူလိုေနတယ္ဆိုတဲ့ Gift Shop ဆိုင္တဆိုင္ကို က်မတို႔ သြားေတြ႔ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကိုရာေက်ာ့္ကို အေဖာ္လိုက္ေပးတာပါ။ ဟိုေရာက္ကာမွ သူတို႔က ၂ေယာက္ေလာက္ လိုခ်င္တာတဲ့..။ ဒါနဲ႔ က်မလုပ္မယ္ေပါ့။ ကိုရာေက်ာ္က မလုပ္ေစခ်င္ပါဘူး။ ျဖစ္ပါ့မလား..တဲ့။ အိုးး ၃ရက္တည္း လုပ္ရတာ.. ျပီးေတာ့ ပိုက္ဆံလည္း ရတာေပါ့.. ေနာက္ျပီး အေမရိက ေရာက္ ဗမာေတြ အဲလိုလုပ္ရတယ္ဆိုတာကို အေတြ႔အၾကံဳအေနနဲ႔ သိခ်င္တယ္.. လို႔ ေျပာျပီး က်မပါ လုပ္မယ္လိုု႔ ေျပာခဲ့ပါေရာ..။ Gift Shop မန္ေနဂ်ာ ဗမာမေလးက အသက္ ၃၀ေတာင္ ျပည့္ပံု မရေသးပါဘူး။ ဗမာျပည္မွာ ဆိုရင္ေတာ့ က်မ တပည့္ အရြယ္ေပါ့ေလ…။ (ဆရာမ ဥာဥ္ကလည္း မေသး.. တခုခုဆို တပည့္အရြယ္လို႔ မွန္းၾကည့္လိုက္တာ.. အဲဒါကိုပဲ သူမ်ား အျမင္ကပ္တာလား မသိ.. :P )

အဲဒီရက္ေတြက ဇန္န၀ါရီ ၁၉ .. ၂၀.. ၂၁ ။ အင္မတန္ကို ေအးလို႔ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္…။ က်မတို႔ ႏွစ္ေယာက္ မနက္ ၄နာရီထျပီး အိမ္က ထြက္ၾကရပါတယ္။ အငယ္ေလးႏွစ္ေယာက္ကလည္း အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကေတာ့ ေက်ာင္းမသြားၾကရေသးလို႔ သားၾကီးတာ၀န္ေပါ့။ ညကတည္းက သူတို႔ စားဖို႔ စီစဥ္ေပးထားရပါတယ္။ မနက္ ၄နာရီ အေမရိကရဲ႕ ေရခဲလု အေအးထဲမွာ က်မတို႔ ႏွစ္ေယာက္ အက်ၤီ ၅ထပ္ေလာက္၀တ္ရပါတယ္။ ထိုင္းက လာတာမို႔ အေမရိကေဆာင္းနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ အေႏြးထည္ မရွိေသးတာမို႔ ေဆာင္းအေအးကို ရက္ရက္စက္စက္ ခံၾကရပါ တယ္။ အဲဒီေတာ့မွပဲ ႏွစ္ေယာက္သားခမ်ာ ဟိုတုန္းကလို ပုခံုးေလးဖက္.. လက္ကေလး ဆုပ္ေပါ့.. ဟဲဟဲ.. (ခ်မ္းတာပဲ ပံုခ်ရမွာ: P) ။ ဒီလိုနဲ႔ Gift Shop မွာ ေစ်းေရာင္းေရာ ဆိုပါေတာ့။ က်မရဲ႕ ပထမေန႔..။ ကေလးမေလးက က်မကို အမလို႔ေတာ့ ေခၚသားပါ.. (တကယ္ေတာ့ အန္တီေခၚလည္း ရေနပါျပီ)။ ဒီေနရာမွာ စကားမစပ္ေျပာရရင္.. က်မက ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေမာင္ႏွမေတြထဲမွာလည္း အၾကီးဆံုးမို႔ မၾကီးလို႔ အေခၚခံရ.. အရိုေသ ခံရသူျဖစ္တဲ့အျပင္ က်မကိုယ္တိုင္ကလည္း ေမာင္ေတြ ညီမေတြကို သမီး.. သားလို႔ ေခၚေနက်ပါ။ ၂ႏွစ္ပဲ ကြာတဲ့ ညီမကိုေတာင္ ညီမေလး ေခၚတာ။ တပည့္ေတြဆိုရင္ေတာ့ နာမည္ အကုန္မမွတ္မိႏိုင္တာမို႔ သား သမီး ေခၚတာ ႏႈတ္က်င့္ကို ျဖစ္ေနပါျပီ။ (ဒါေၾကာင့္ ခုခ်ိန္ထိ မိုးခ်ိဳသင္းတို႔ ေမာင္ေနလင္းတို႔ကို သား .. သမီး လို႔ပဲ ေခၚေနဆဲပါ)။ ထားပါေတာ့ ေျပာခ်င္တာက က်မက အဲလို ၾကီးသူကို ရိုေသ.. ရြယ္တူကိုေလးစား.. ငယ္သူကို သနား ဆိုတာကို ေတာ္ေတာ္ လိုက္နာသူျဖစ္ေလေတာ့ လူတိုင္းကိုလည္း အဲလိုေမွ်ာ္လင့္ထားတာက ျပႆနာ စတာပါပဲ။

မန္ေနဂ်ာကေလးမေလးက မ်က္ႏွာေလး တင္းပါတယ္။ က်မကေတာ့ သူ႔သဘာ၀ပဲလို႔ ထင္လိုက္ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့သူကိုး... ေပါ့ေနာ္..။ ေနာက္ေတာ့ သူက က်မကို ခိုင္းေတာ့ က်မစိတ္ထဲ သူ ရႈိးတိုးရွန္႔တန္႔ ျဖစ္ေနမွာေတာင္ အားနာေနခဲ့ပါတယ္(အဲဒါက က်မရဲ႕ မေကာင္းတဲ့ ဥာဥ္တခုပါ.. က်မက ကိုယ့္ရဲ႕ ဆရာမ ေဒၚျငိမ္းခက္ခက္ဆိုတဲ့ အေရခြံကို.. ေမျငိမ္းဆိုတဲ့ အေရခြံကို ျခံဳေနမိတာပါ)။ ေနာက္ေတာ့ ကေလးမေလးက “ အမ.. ဒါေတြ ဒီလိုထပ္..။ ဟိုဟာေတြ ဒီလိုလုပ္…။ ဒီလိုေလ.. အမရဲ႕ ဒါေလးေတာင္ မလုပ္တတ္ဘူးလား.. မွတ္ထားေလ..။ ဟိုမွာ ဘယ္လိုလုပ္ထားလဲ ၾကည့္ေလ..” သူေျပာေနတာက အလုပ္ဆန္ တာထက္ နည္းနည္းေတာ့ ပိုပိုသာသာေလး မာေက်ာေနတာ အမွန္ပါ။ ျပီးေတာ့ က်မ ေျပာထားျပီးသား တခါမွ မလုပ္ဖူးေသး..။ အေမရိကေရာက္တာ ၃ပတ္ပဲ ရွိေသး.. စသျဖင့္..။ ဒါေပမဲ့ က်မ နားလည္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ေအာ္ .. ကေလးေတြ ဒီဘက္ေရာက္တာ ၾကာေနလို႔ အေမရိကန္ဆန္ကုန္တယ္ ထင္ပါရဲ႕ေပါ့။ (တကယ္တမ္း က်ေတာ့ အေမရိကန္ေတြကလည္း အဲလိုေတာ့ မဟုတ္ျပန္)။ ဒါေပမဲ့ က်မက ဘာေတြးသလဲ ဆိုေတာ့ က်မသည္.. ဘာၾကီးပဲ ျဖစ္ေနေန.. က်မဘယ္သူလဲလို႔ သူသိစရာမလိုဦးေတာ့.. ကိုယ့္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းလည္းျဖစ္ .. အမအၾကီးဆံုး အရြယ္လည္း ျဖစ္တဲ့သူတေယာက္ကို ခုလိုေတာ့ မေျပာသင့္ဘူး.. ဆိုတာကိုပဲ။ တၾကိမ္မွာေတာ့ သူနဲ႔ က်မ ေဘးခ်င္းကပ္ မတ္တပ္ရပ္ေနတုန္း သူလက္သုပ္ထားတဲ့ တစ္ရွဴးေလး သူ႔လက္ထဲကေန ၾကမ္းျပင္ေပၚ ျပဳတ္က်သြားပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ ၀ယ္သူလည္း က် မေန ပါဘူး။ သူက က်မကို .. အမ ေကာက္လိုက္ေလ..တဲ့။ က်မ သူ႔မ်က္ႏွာကို ၾကည့္လုိက္ေတာ့ .. ဒါေလာက္ေတာင္ အလိုက္မသိရန္ေကာဆိုတဲ့ မ်က္လံုးနဲ႔ က်မကို ၾကည့္ေနပါတယ္။ က်မ ခ်က္ခ်င္းပဲ မ်က္ရည္ လည္တက္လာပါတယ္.။
(ဒီေနရာမွာ စကားခ်ပ္ေျပာရရင္.. က်မက က်မအိမ္က အလုပ္သမားေလးေတြကိုေတာင္ မလိုအပ္ဘဲ မခိုင္း သူပါ..။ တပည့္ေတြဆို ေ၀းပါေရာ့..။ အဲလိုလုပ္ခိုင္းတာမ်ိဳးက ႏိုင့္ထက္ စီးနင္း လုပ္တယ္ လို႔ ျမင္လို႔ပါ)။

သူက ဆက္ေျပာပါတယ္။ ‘အမ တလက္စတည္း အဲဒီအမိႈက္ေလးေတြပါ ေကာက္လိုက္…’ တဲ့..။ အမိႈက္ ဆိုတာ ကလည္း အဲလို စကၠဴစုတ္ေလး တစႏွစ္စ က်ေနတာပါ။ (တကယ္ေတာ့ အမိႈက္ေကာက္ရတာကို က်မ ဘယ္လိုမွ သေဘာမထားပါဘူး။ က်မက တကၠသိုလ္က ဆရာ အိမ္ေထာင္သည္တန္းလ်ားမွာ ကိုယ္က အၾကီးဆံုး တာ၀န္ခံ လုပ္ေနတုန္းကေတာင္.. ဘံုအိမ္သာေတြ ကိုယ့္ဘာသာ ေဆးေၾကာ တံမ်က္လွည္း လုပ္လာတာပါ..။ ခုဟာက သူ႔လက္ထဲက ျပဳတ္က်တာျဖစ္ျပီး သူငံု႔ေကာက္လိုက္ရင္လည္း ျပီးတဲ့ ကိစၥကို က်မကို တကူးတက ေကာက္ခိုင္း တာကို စိတ္ထဲ မေကာင္းျဖစ္သြားတာပါ.. ဒါေတာင္ က်မက အေပ်ာ္သေဘာ ၀င္လုပ္တာေနာ္.. သူ႔ရဲ႕ အျမဲတမ္း ၀န္ထမ္းမဟုတ္ေသး)။ က်မ အမိႈက္ ငံု႔ ေကာက္ လိုက္ခ်ိန္မွာေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အလြန္ကို မရင့္မာ ေသးပါလား.. လိုပါေသးလား… လို႔ က်မ သိလိုက္ရပါတယ္။ ဘာလို႔ဆို က်မ မ်က္ရည္က်လာလို႔ပါ။ က်မ အမိႈက္ ပံုးဆီ သြားရင္း အိမ္သာထဲ၀င္ျပီး မ်က္ရည္ေတြ သုတ္ရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့လည္း က်မရဲ႕ စိတ္ႏုမႈပါပဲ…။ ဒါေတြကို က်မ ေမွ်ာ္လင့္ထားျပီးသား ျဖစ္ေနရမွာကို ျပင္ဆင္မထားမိတဲ့ အျပစ္ပါ…။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီသင္ခန္းစာ အမွတ္တစ္က က်မအတြက္ ေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ က်မ နည္းနည္း သေဘာေပါက္သြားပါတယ္။ (ေနာက္ေတာ့လည္း အဲလို ကိုယ့္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းက တမင္ ပညာျပတာမ်ိဳးေတြကို အေက်ာ္ေဒးယ် ဆိုသူေတြေတာင္ ခံရပါေၾကာင္း သိလာတဲ့ အခါမွာေတာ့ က်မ ေတာ္ေတာ္ကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္သြားပါတယ္.. ျပီးေတာ့ အဲလို လုပ္တတ္သူေတြ ကိုယ္စားလည္း ရွက္ေနမိပါတယ္.. ငါ ဘယ္ေတာ့မွ သူမ်ားကို အဲလို မလုပ္ဘူးလို႔လည္း ပိုျပီး ခိုင္မာမိပါတယ္)။ အဲဒီအခါမ်ိဳးေတြမွာေတာ့ ေငြေၾကးမရေပမဲ့ ေပ်ာ္ေမြ႔ေက်နပ္ခဲ့ရတဲ့ ျမသီလာက ဘ၀ကို ပိုတမ္းတရေတာ့တာ ပါပဲ…။

++++++

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္.. အဲဒီ သင္ခန္းစာ ‘တစ္’က အက်ိဳးေတာ့ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ၾကံဳဖူးလိုက္တဲ့ ေနာက္မွာ က်မက ေနာက္ပိုင္းၾကံဳရတဲ့ ခါးသီးမႈေတြကို ေတာ္ေတာ္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္သြားပါတယ္။ ဥပမာ.. က်မ ထိုင္းမွာ ရွိေနတုန္းက ဟိုကေန လွမ္းလုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္လက္စရွိခဲ့တဲ့ အလုပ္ေနရာတခုက က်မကိုယ္တိုင္ ဒီကိုလည္း ေရာက္လာေရာ Vacancy မရွိဘူးလို႔ က်မကို ျငင္းျပီး တပတ္အၾကာမွာ တျခား တေယာက္ကိုက်ေတာ့ ခန္႔လိုက္တာမ်ိဳးကို တအံ့တၾသမရွိေတာ့ဘဲ ရင္ဆိုင္ႏိုင္သြားတာမ်ိဳး..။ “အံံ့ေရာဟယ္.. သူက တပည့္ကို ယူထားတာတဲ့..” လို႔ ေျပာတာေတြကို ၾကားရေတာ့လည္း ျပံဳးေနႏိုင္သြားတာမ်ိဳး..။ (အဲဒီအျပံဳးကေတာ့ မဲ့ျပံဳး.. ျပီးေတာ့.. သနားတယ္.. ဆိုတဲ့ ရြဲ႕ျပံဳးဆိုတာ.. ၀န္ခံပါတယ္။) တကယ္ေတာ့ က်မရဲ႕ စိတ္ရင္းက အဲလို တံု႔ျပန္ရတာမ်ိဳးကို မၾကိဳက္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်မကိုယ္တုိင္ စိတ္ဓာတ္ပ်က္ခ်င္လာခဲ့ျပီ။ ခုေလာက္ အသက္ၾကီး ရွိလာျပီး တျပည္တရြာေရာက္ကာမွပဲ က်မက လူမႈဆက္ဆံေရးအရာမွာ သင္ခန္းစာ အမွတ္စဥ္ေတြ တိုးတိုးလာတာ.. ေကာင္းသလား ဆိုးသလားေတာင္ မသိေတာ့ပါ..။ ဒါေပမဲ့ ေကာင္းကြက္တခုက က်မ ခံနိုင္ရည္ တက္လာတာပါပဲ။ အဲဒီအခါမွာေတာ့ ဘ၀က ေနေပ်ာ္လာသားပါ…။

++++++

တကယ္ပဲ ျမသီလာရဲ႕ အေ၀းမွာ သင္ခန္းစာေတြကေတာ့ အမ်ားၾကီးပါ..။ ေစ်းကြက္ က်ဥ္းက်ဥ္းေလးထဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ထုတ္ေရာင္းေနၾကတာေတြ…။ ကုိယ္လြတ္ဖို႔ သူမ်ားကို ထိုးခ်တာေတြ..။ သူမ်ားကို နင္းျပီး ေျပးလႊားတက္သြားသူေတြ..။ သူမ်ားအဆင္ေျပတာကို မရႈစိမ့္မႈေတြ…။ အဲလိုေတြ မ်ားမ်ားေတြ႔လာရတဲ့ ခုအခါမွာေတာ့ က်မက ျမသီလာကို လြမ္းတာက တပိုင္း.. လက္ရွိဘ၀ေလးထဲ ေနလို႔ ထိုင္လို႔ ေကာင္းလာတာက တပိုင္း ရွိလာပါတယ္။ ဘာလို႔ဆို က်မ ရဲရဲ လိပ္ျပာသန္႔၀ံ့တာက က်မမွာ အဲလို အမူအက်င့္ေတြ လံုး၀(လံုး၀) မရွိေသးတာကိုပါပဲ။ အဲဒီအခါမွပဲ ဘ၀က ေနလို႔ ေကာင္းပါေတာ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မရဲ႕ မေကာင္းတာ တခု ကေတာ့ အဲလိုအျဖစ္အပ်က္ေတြကို ေမ့မသြားဘဲ လက္ဆင့္ကမ္း ေျပာျပခ်င္တဲ့ ဥာဥ္ရွိေနတာပါပဲ။ အန္တီ မာမာေအး စကားနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ ေျပာျပစရာေတြလည္း တပံုၾကီး ရွိေသးတယ္ေပါ့..။

++++++


Aug 8, 2009

Aug 6, 2009

ခုတေလာ.... တဲ့။

ခုတေလာ
ေတြးေနမိတာက
ငါ တကယ္ ဘာလုပ္ခ်င္.. ဘာျဖစ္ခ်င္တာပါလိမ့္လို႔…

ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္ဆင္ျခင္မိတာက
တကယ္ေတာ့ ငါဟာလည္း ကိုယ့္အက်ိဳးသာ ၾကည့္သူပဲ…

က်န္းမာေရး
အိပ္ခ်ိန္ ႏိုးခ်ိန္ေတြ ပံုမမွန္ေတာ့ (တပတ္မွာ ၄ရက္ေလာက္က ည ၁၀နာရီအိပ္ျပီး မနက္ ၂နာရီခြဲ ထရပါတယ္.. ျမန္မာျပည္ ေရဒီယိုခ်ိန္အတြက္ အလုပ္လုပ္ရတာ ဆိုေတာ့ေလ) ဒီေတာ့… တကယ္ ေနလို႔ မလန္းဆန္းတာ အမွန္။ (ပံုမွန္မဟုတ္ဘူးလို႔ေတာ့ ေျပာလို႔ မျဖစ္ :P )

ဖတ္ျဖစ္တဲ့စာအုပ္ေတြက
ျမန္မာျပည္က မဂၢဇင္းေတြ ၀တၳဳေတြ…။ (ကိုယ္ကလည္း ဖတ္ခ်င္တာနဲ႔ VOA မွာ ရသစာအုပ္စင္ program လုပ္ရတာနဲ႔ေတာ့ အကိုက္)

ေရာက္ေနျဖစ္တာက
လူတကာလိုပါပဲ.. အင္တာနက္ထဲက ေနရာစံု….

ေရးျဖစ္ေနတာက
အင္း စံုတကာေစ့.. အလုပ္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ သတင္းေတြေရာ.. ကိုယ္ေရးခ်င္တဲ့ စာေတြေရာ… (မဆိုးပါဘူး..ဒါေတာ့)။

နားေထာင္ျဖစ္ေနတာက
သတင္းေတြ.. မ်ားတယ္။ သီခ်င္းဆိုရင္ေတာ့ ေလးျဖဴေတြ… ျပန္နားေထာင္ေနတယ္…။

ရြတ္ေနမိတဲ့ကဗ်ာက
ဒီတေလာေတာ့ ကဗ်ာေတြအမ်ားၾကီး.. ဖတ္ပဲ ဖတ္ျဖစ္တယ္… မရြတ္ျဖစ္…

ျဖစ္ခ်င္ေနတာက
ပိုက္ဆံ ေငြေၾကး မပူရဘဲ အခ်စ္လံုးခ်င္း၀တၳဳေတြ ထိုင္ေရးေနခ်င္တာ..။

စားျဖစ္ေနတတ္တာက
ထမင္း ဟင္းေကာင္းေကာင္းေတြ.. ဗမာအစာမ်ိဳးစံု.. (ရံုးက ထမင္း၀ိုင္းမွာလည္း ဗမာအစာ ေကာင္းေကာင္း ခ်က္စားသူေတြခ်ည္းပဲဆိုေတာ့.. အဟင့္.. အရပ္ ၅ေပ ၃လက္မမွာ ေပါင္ခ်ိန္က ၁၂၀ ရွိလာျပီ)

သနားေနမိတာက
အန္တီစုကို (သူကေတာ့ အဲလို သနားတာကို ၾကိဳက္မွာ မဟုတ္).. ျပီးေတာ့ ျမန္မာျပည္က လူထုၾကီးကို..။

လြမ္းေနမိတာက
အမ်ားၾကီးပဲ… အထူးသျဖင့္ဆိုရင္ေတာ့ ဆံုးသြားတဲ့ အေဖ့ကို ေန႔တိုင္း လြမ္း.. ျပီးေတာ့ ဗမာျပည္က အေမ့ကို။

ေမ့ေလ်ာ့ပစ္ေနမိတာက
သူမ်ားက ကိုယ့္အေပၚ မေကာင္းခဲ့တာေတြကို ေမ့ပစ္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနမိတယ္…

ခါးသက္ေနမိတာက
မဟုတ္မတရားလုပ္တာကို ျမိန္ယွက္ေနတဲ့သူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္…

တမ္းတေနမိတာက
အပူအပင္ကင္းကင္းနဲ႔ ကိုယ့္တိုင္းျပည္မွာ ျပန္ေနခြင့္…

က်ိတ္ၿပီး ခ်ီးက်ဴးေနမိတာက
အင္းး က်မကေတာ့ ခ်ီးက်ဴးစရာရွိရင္ ေျဗာင္ပဲ ခ်ီးက်ဴးတာမို႔ က်ိတ္မခ်ီးက်ဴးတတ္..။ ေနဦး… မျဖစ္မေနဆိုရင္ေတာ့… ဟီးး က်ရာေပ်ာ္တတ္တဲ့ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ပဲ ခ်ီးက်ဴးရမွာ.. :P

ဆႏၵမရွိတဲ့ ေနရာ
စစ္ျဖစ္ေနတဲ့ ေနရာ

ဆႏၵရွိေနတဲ့ ကိစၥ
ျမန္မာျပည္တုန္းက ဆရာမဘ၀ေလးဆီ ျပန္သြားခ်င္တယ္…

မုန္းတီးေနမိတာက
ဘဘၾကီးနဲ႔ အလိုတူ အလိုပါမ်ား..၊ အခြင့္အေရးအတြက္ ဘာမဆို လုပ္ရဲသူမ်ား..၊ ႏိုင္ငံ့အေရးကို ျပစားသူမ်ား..။

ခ်စ္ေနတာက
လက္ရွိဘ၀ေလးကို ခ်စ္ပါတယ္..။

စိတ္ပ်က္ေနမိတာက
ေရွ႕တမ်ိဳး ကြယ္ရာတမ်ိဳး ေျပာက်င့္ ရွိသူေတြကို…

စြဲလန္းေနမိတာက
ခုထိေတာ့ တစြဲတလန္းမရွိပါဘူး.. ရႏိုင္သမွ် အေကာင္း…။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ ဘေလာ့ေလးနဲ႔ Facebook စာမ်က္ႏွာေလးကိုေတာ့ စြဲလန္းသားပါ..။

လိုအပ္ေနတာက
ဟိ.. သူမ်ားနဲ႔ သိပ္မကြာပါဘူး…။ ပိုက္ဆံေပါ့.. (ေၾကြးေတြ အမ်ားၾကီး ရွိေနလို႔ပါ.. ေၾကြးမရွိရင္ေတာ့ ပိုက္ဆံ မမက္သူပါရွင္ :) )။

ေတာင္းေနမိတဲ့ဆု
က်မရဲ႕ မိသားစု ဘယ္သူမွ ေနမေကာင္းမျဖစ္ပါေစနဲ႔… (Health Insurance မ၀ယ္ႏိုင္ေသးလို႔ :P)

ထပ္ျပန္တလဲလဲ ေအာ္ဟစ္ေနမိတာက
အဲဒီဟာေတြ ေသပဲ မေသႏိုင္ဘူး… =))

ဝန္ခံခ်င္တာက
ကိုယ္လည္း သူေတာ္ေကာင္းၾကီးေတာ့ မဟုတ္ပါ.. (ဒါမဲ့ သူယုတ္မာလည္း မဟုတ္.. တကယ္ပါ :D)

ဆက္ မတက္ဂ္ေတာ့ပါဘူးေနာ္... ။ ျပန္ေရးတာ ေနာက္က်ေနၿပီဆုိေတာ့ ....