Mar 29, 2010

ျမန္ျပည္သားခ်င္း ရိုင္းပင္းကူညီ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္

အေမရိကားေရာက္ျမန္မာမိသားစုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ ျမန္မာျပည္တြင္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူမွဳလုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္သူမ်ားသို႔ ၄င္းတို႔၏လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ဝမ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း အခမ္းအနား က်င္းပၿပီး ႏွစ္စဥ္ဂုဏ္ျပဳမည့္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ (Citizen of Burma Award) ဟုအမည္ေပးထားသည့္ အစီအစဥ္တရပ္ကို ဝိုင္းဝန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကပါတယ္။

"ျမန္မာျပည္သားအခ်င္းခ်င္း ရိုင္းပင္းကူညီ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္"လို႔ ရိုးရိုးေလးေႄကြးေၾကာ္ထားတဲ့ အဲဒီအစီအစဥ္မွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ အေမရိကားၿမ့ိဳစာရင္းမ်ားအရ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ၿမိ့ဳကိုးၿမိ့ဳအထိ ရိွေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး၊ က်န္ရိွေနေသးတဲ့ စိတ္ပါဝင္စားတဲ့ ၿမိ့ဳေတြနဲ႔ ဆက္လက္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ပထမအႀကိမ္အေနနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာရိွေနတဲ့ၿမ့ိဳမ်ားနဲ႔ စတင္မွာျဖစ္ေပမဲ့ ေနာင္လာမယ့္ ႏွစ္မ်ားမွာေတာ့ အျပည္ျပည္ ဆို္င္ရာ ျမန္မာမိသားစုမ်ားရဲ့ ဂုဏ္ျပဳေရးအစီအစဥ္အျဖစ္ က်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ ရည္ရြယ္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္မွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကတဲ့ ၿမိ့ဳမ်ားထဲမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပလိုတဲ့ၿမိ့ဳေတြမွာ ႏွစ္စဥ္ အလွည့္က်ဂုဏ္ျပဳပြဲမ်ား က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္ဂုဏ္ျပဳပြဲကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၂၄ရက္ေန႔မွာ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လိစ္ၿမိ့ဳ၌ က်င္းပသြားဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။

ျမန္မာျပည္တြင္းလူမွဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔အနစ္နာခံကာ အားႀကိဳးမာန္တက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾက သူမ်ားထဲက မိမိႏွစ္သက္ရာ လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႔အစည္းတို႔ကို ျပည္တြင္းျပည္ပမွ စိတ္ပါဝင္စားသူမည္သူမဆို အမည္စာရင္းမ်ားတင္သြင္းႏိုင္ၾကၿပီး၊ အဲဒီ တင္သြင္းတဲ့ အမည္စာရင္းမ်ားကို ၿမ့ိဳအသီးသီးမွ ေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ငါးဦးစီ ျပန္လည္စိစစ္ဆႏၵျပဳၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

ၿမိ့ဳအသီးသီးရဲ့ဆႏၵျပဳခ်က္မ်ားမွ မဲအမ်ားဆံုးရရိွသူငါးဦး(သို႔မဟုတ္)ငါးဖြဲ႔ကို အင္တာနက္ဆႏၵမဲမ်ားမွတဆင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျမန္မာမိသားစုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားရဲ့ ဆႏၵကို ေတာင္းခံသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ဆန္ကာတင္ ငါးဦးကိုေရြးခ်ယ္ရာမွာေတာ့ “လူမွဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံမွဳ၊ က်ယ္ျပန္႔ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးႏိုင္မွဳ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ လူ႔ေဘာင္ ေလာကအတြက္ စံျပျဖစ္မွဳမ်ားအေပၚတြင္အေျခခံလွ်က္ လ်ာထားေရြးခ်ယ္သြားမယ္” လို႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီလို ဆႏၵမဲမ်ားေတာင္းခံျခင္းဟာ ျပည္သူအမ်ားဝိုင္းဝန္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ အဓိကအစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းမွ လူမွဳေရးသူရဲေကာင္းမ်ားရဲ့ စိတ္ေစတနာသန္႔သန္႔နဲ႔လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့၊ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ေတြအေပၚမွာ အကဲျဖတ္၊ ခြဲျခား၊ အဆင့္ သတ္မွတ္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ျပည္သူအမ်ားစုရဲ့ ဆႏၵကို ေယဘုယ် ထင္ဟပ္ေစတဲ့ အင္တာနက္မွ ဆႏၵျပဳျခင္းပံုစံျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ေရြးခ်ယ္ဂုဏ္ျပဳသြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ့အက်ိဳးအတြက္ လူမွဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို အေဝးေရာက္ျပည္သူမ်ားက ေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ျပဳတဲ့ဒီအစီအစဥ္အတြက္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္းကို www.citizenofburma.org မွာစတင္ လက္ခံ ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးဆန္ကာတင္္ ငါးဦးအား ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္ျခင္းကိုေတာ့ ယခုႏွစ္အတြက္ ဧၿပီလ ၁၂ရက္ေန႔မွ ၂၁ရက္ ေန႔အထိ လုပ္ေဆာင္သြားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာကေတာ့- contacts@citizenofburma.org ျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိ့ဳအလိုက္ လက္ရိွေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကို Our Community စာမ်က္ႏွာမွာတင္ျပထားပါတယ္။

အားလံုးရဲ့ကိုယ္စား

ဦးကိုေလး(အယ္လ္ေအ) 626-383-6901 ကိုေဝလ(နယူးေယာက္) 718-505-0080 ကိုထိန္လင္း(ဆန္ဖရန္စစၥကို) 415-531-3761 ကိုေက်ာ္ဝဏၰ (အယ္လ္ေအ) 626-478-7717 ကိုေမာင္ရစ္ (ဆန္ဖရန္စစၥကို) 415-595-1485


Mar 12, 2010