Dec 31, 2017

ႏွစ္သစ္အၾကိဳထားခဲ့ရေတာ့မယ့္ ၂၀၁၇ ဟာ

ေလာကဓံကို သိမ္းထုပ္ေသခ်ာေစခဲ့တဲ့ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အျဖစ္

ေမ့မပစ္ႏိုင္စရာေပပ ။

သင္ယူမႈ အသစ္ေတြ နဲ႔ တတ္ပြန္မႈ အႏွစ္ေတြ

သိပ္လွတဲ့ လက္ေဆာင္မြန္အျဖစ္ က်န္ရစ္.. ႏွစ္ေထာင့္ ဆယ့္ခြန္နစ္။

ေရွ႕ဆက္ တျဖည္းျဖည္း အေရာင္ရင့္ရင့္လာမယ့္ ဆည္းဆာပ်ိဳးခ်ိန္မွာ

သာယာၾကည္လင္ျခင္းကိုသာ ခံယူရခ်င္ေတာ့တဲ့စိတ္နဲ႔

တခ်ိဳ႕ေသာ ေမ့ပင္ေတြကို စိုက္ရေပလိမ့္။

ခ်စ္ရသူ အနည္းအပါး နဲ႔သာ တည္ျငိမ္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းေတြကို ခိုင္မာေစလို႔

ၿငိမ္းေအးတဲ့ ေပ်ာ္ရာ ရွာမယ္။

ကိုယ့္သမၼာ ကို ဆက္လက္စိုက္ပ်ိဳးရင္း ကိုယ့္ကမၻာကို အလွဆင္ႏိုင္ေစဖို႔ရာ

လာျခင္းေကာင္းပါေစ.. ၂၀၁၈ ေရ